DE HEIDE

 


Bergen op Zoom, 2 februari 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: De Heide, ons kenmerk LK/90002.

Geacht College,

Met een zekere regelmaat bereiken ons vragen over hoe het staat met de plannen rond De Heide. Zowel de planontwikkeling, de aanpak van de illegale toestanden op de aanliggende camping(s), de realisering van het landgoed, de aanpak van de bossen enz., roepen bij herhaling de nodige vragen op.
Kan er ten aanzien van voornoemde ontwikkelingen niet met regelmaat, bijvoorbeeld ieder half jaar een raadsmededeling of nieuwsbrief over de gang van zaken rond De Heide verschijnen, zodat de gemeenteraad en het publiek op de hoogte blijven?

Graag beantwoording middels een raadsmededeling.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.