DETAILS 40

 


Bergen op Zoom, 14 maart 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Details 40, ons kenmerk LK/90007

Geacht College,

Bij mijn praatpaal krijg ik vaak de vraag: waar is hier een openbaar toilet? Als de toeristische bordjes weer eens aangepast worden, hier graag aandacht voor.

In de Klaverstraat staat één lantarenpaal zodanig op de relatief smalle stoep dat mensen met een rollator of een scootmobiel van de stoep af moeten, hetgeen herhaaldelijk tot valpartijen leidt. Is de ruimte tussen de muur en de lantarenpalen op de andere plaatsen in die straat 98 centimeter of meer, bij de lantarenpaal voor nummers 29/31 is dat slechts 64 centimeter, terwijl de afstand van de muur tot de stoeprand 111 centimeter bedraagt. Graag verplaatsing van de lantarenpaal naar de stoeprand.

Op het Wilhelminaveld staat voor nummer 29 een permanent (luid) werkende generator. Dat voor de werkzaamheden op het Wilhelminaveld een generator mogelijk noodzakelijk is, wil de BSD-fractie niet bestrijden hoewel voor een semi-permanente aansluiting er wellicht ook mogelijkheden zijn. Maar dat een generator in een woonwijk dan aan de kant van de woningen geplaats is, acht de BSD-fractie geen goede keuze. Tevens moet de BSD-fractie constateren dat deze generator op geen enkele wijze is afgeschermd. Plaatsing tussen de containers van de aannemers zou al veel ervaren geluidsoverlast kunnen schelen. Tevens zijn er naar onze kennis ook generatoren met een aanmerkelijk lager geluidsniveau.
Graag streven naar:
– vervanging van de generator door één met een lager geluidsniveau,
– verplaatsing van de generator naar de zijde van de bouwplaats waar geen woningen staan,
– afschermen van de generator, bijvoorbeeld door hem tussen de bouwcontainers te plaatsen.

Antwoord hoeft niet, actie wordt op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.