DETAILS 41

 


Bergen op Zoom, 21 maart 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Details 41, ons kenmerk LK/90008

Geacht College,

Bij mijn praatpaal krijg ik met regelmaat opmerkingen over de verkeersproblematiek op de Antwerpsestraatweg ter hoogte van het Oranjeplein (het parkeerplein voor de Nettorama). Er is slechts één op/afrit van dit parkeerterrein. Dit leidt met regelmaat tot verkeersopstoppingen en, in de beleving van veel verkeersdeelnemers, tot gevaarlijke situaties wanneer op de Antwerpsestraatweg een vrachtwagen (langdurig) staat te lossen.

Lantarenpalen leiden vaak tot opmerkingen en vragen, zoals:
– Waarom hangt er in de Engelsestraat nog altijd één moderne armatuur (5) terwijl de rest van de straat, in stijl met de kwaliteit van de straat, mag genieten van klassieke armaturen?
– Waarom staat er op de noordelijke hoek van de Engelsestraat en de Blauwehandstraat een hoge lantarenpaal met een modern armatuur (2) terwijl verder in die straten lagere, op één na, klassieke armaturen hangen die meer recht doen aan de kwaliteit van die straten?
– Waarom hangt er al maanden een kapotte (moderne) armatuur (5) aan pandnummer 27 van de Blauwehandstraat? Dit is, buiten die rare hoge paal, het enige moderne armatuur in die straat.

Zowel de Blauwehandstraat als de Engelsetraat zijn opgenomen in de toeristische wandelroutes door de stad. Aanpak is naar de opvatting van de BSD-fractie gewenst.

Antwoord hoeft niet, actie wordt op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.