DETAILS 42

 


Bergen op Zoom, 16 mei 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Details 42, ons kenmerk LK/90018

Geacht College,

Nu de verbouwing van het Zwijnshoofd reeds geruime tijd is afgerond, is het niet nodig dat het gebruik van een publieke parkeerplaats, op het Mineurplein, nog steeds verhinderd wordt door een aantal opzij geplaatste hekken die hun functie verloren hebben. Wie de eigenaar is, is onduidelijk. Maar zij belemmeren het gebruik van een parkeerplaats en zijn geen sieraad voor de omgeving.

De asfalteerwerkzaamheden aan de singelring op de route van lijn 22 zijn afgerond. Busgebruikers zien uit naar het weer in gebruik nemen van de halte voor/nabij Hotel de Schelde. Gaarne bespoediging van ingebruikname van deze halte.

In bijlage A van de parkeerverordening 2003 is in Paragraaf VII ad 3 lid 3 opgenomen dat bij uitvaarten en huwelijken 5 vergunningen kunnen worden verstrekt. Met regelmaat wordt ondergetekende bij zijn praatpaal er op aangesproken dat dit heel beperkt is. Voor ouderen en invaliden kan dit belemmeringen op werpen tot het bijwonen van deze gebeurtenissen. Is deze beperking nodig? In Goes bijvoorbeeld kon ondergetekende afgelopen vrijdagmiddag constateren dat de tijdelijke aanwezigheid van een twintigtal motorvoertuigen door niemand als storend werd ervaren. Er was immers in het stadhuis een trouwerij en menig terrasbezoeker genoot van het zicht op de op zijn paasbest uitgedoste in- en uitstappers. Als we ons als trouwlocatie voor trouwlustigen van buiten de stad willen profileren, komt het de BSD-fractie voor dat met dit soort rigide beperkingen, bij voor velen belangrijke gebeurtenissen, wij ons zelf als gemeente diep in de vingers snijden.

Antwoord hoeft niet, actie wordt op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.