DETAILS 43

 


Bergen op Zoom, 6 juni 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Details 43, ons kenmerk LK/90024

Geacht College,

Op basis van eigen waarneming moet ik constateren dat de afgelopen maanden minimaal 3 maal (delen) van de Binnenstad op zaterdagmorgen niet zijn geveegd en de afvalbakken op die dagen in (delen) van de Binnenstad niet waren geleegd. Vooral tijdens een evenement als het Jazz weekeinde is dat geen stadspromotie.

In de tijd van vallende bloesem krijgt de BSD-fractie via het praatpaalspreekuur met regelmaat klachten van overlast van bloesem. Als voorbeeld: grote delen van de Antwerpsestraatweg zijn verrijkt met veel bloesem loslatende bomen. De overlast duurt ruim een maand en zeker als het geregend heeft ervaren bewoners het als erg storend dat de drab naar binnen wordt gelopen. De wind waait het spul in droge tijden op hopen en naar binnen.
Bewoners van bloesemrijke straten zouden het zeer op prijs stellen als ten tijde van de bloesemval er eens extra, vooral op de stoepen, werd geveegd.

In een brief van 1 juli 2006 schreef de BSD-fractie: “Met een zekere regelmaat wordt de BSD-fractie gewezen op de verkeerssituatie rond de ingang van het parkeerterrein achter het ziekenhuis Lievensberg op de kruising Van Swietenlaan/Mathijsenstraat/Paracelsuslaan. Hier doen zich door filevorming met regelmaat gevaarlijke situaties voor (files reiken soms tot de rotonde Olympiaplein). Bijvoorbeeld: voertuigen die de bocht Mathijsenstraat/Van Swietenlaan op de verkeerde helft nemen.
Ook op de hoek Dokter de Ramlaan/Mathijsenstraat doen zich soortgelijke situaties voor.
Ook fietsers moeten tussen de files door oversteken, hetgeen niet altijd veilig en voor iedere weggebruiker overzichtelijk is.

De BSD-fractie verzoekt om aanpak van dit probleem bijvoorbeeld door de ingang van het parkeerterrein te verplaatsen om de doorstroming naar en door de ingang te verbeteren.
Eventuele beantwoording kan in de commissie RO.”

De reactie toen was: er is contact geweest met het ziekenhuis en op het spitsuur wordt de toegangshefboom eventueel opengezet. Tot op heden duurt de gevaarlijke verkeersoverlast voort en is er geen sprake van het open laten van de toegangspoort. Iedere automobilist moet zich apart toegang verschaffen met een pasje hetgeen blijft leiden tot filevorming globaal van circa 7.30 uur tot 8.30 uur.

Antwoord hoeft niet, actie wordt op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,


 

 

Reacties zijn gesloten.