DIVERSEN 2

 


Bergen op Zoom, 22 juli 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Diversen 2, ons kenmerk LK/90032

Geacht College,

Met enige verbijstering heeft de BSD-fractie kennisgenomen van uw antwoorden inzake het project “Kan Wel” d.d.16 juli 2009, uw kenmerk U09-013436, I09-023522. “Het Project kende een looptijd van 1 jaar.”! Hallo!!! Dit is Bergen op Zoom. Ken u zelve. Ken uw gemeenteraad. Ken uw ambtelijk apparaat. Ken de financiële polsstok. Iets in Bergen op Zoom realiseren binnen één jaar! Wie gelooft dat?
Een multifunctionele ontmoetingsplaats voor jong en oud, inclusief speelplekken voor de jeugd, in één jaar! Vergeet het maar. Dat kan niet in Bergen op Zoom. Maar de verwachting is wel gewekt. Het stilleggen van het project aan de Maanstraat is een grote teleurstelling voor met name de ouders met kleine kinderen en daardoor ook voor de kinderen. Juist dit soort projecten maken een wijk leefbaar en aantrekkelijk. De BSD-fractie verzoekt uw college dit project af te maken en daarmee een belofte; “het Kan Wel” in te lossen.

Het voormalige café Stationszicht is geen sieraad voor de Beste Binnenstad van Nederland. Het verpest, komende vanaf het station, simpelweg één van de mooiste, zo niet de mooiste straat van onze stad. Wat de BSD-fractie verwondert, is dat het pand gestript wordt/is zonder dat er, voor zover wij weten, een bouwvergunning is verleend. Als de vorige aanname juist is dan is de vraag kan het pand voorafgaand aan de bouw niet toonbaar worden gemaakt? Bijvoorbeeld met een schildering of doeken. Wat is de stand van zaken rond de bouw/verbouwing?

Er doen allerlei verhalen de ronde dat de kantines/horecavoorzieningen in de sporthallen gaan sluiten en worden vervangen door automaten. Wat is hier van waar? Indien de ‘verhalen’ juist zouden zijn. wat zijn de motieven van het college in deze? Is het college er zich van bewust dat menige ‘kantine’ een sociale functie vervult bij de sportbeoefening en soms ook in de wijk waar de sportaccommodatie zich bevindt?

Graag een spoedige schriftelijke beantwoording ex. artikel 39.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.