DIVERSEN 3

 


Bergen op Zoom, 13 augustus 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Diversen 3, ons kenmerk LK/90037

Geacht College,

De BSD-fractie wil graag geïnformeerd worden over de uitvoering van het beleid ten aanzien van reparaties van verzakkingen met als vermoedelijke oorzaak lekkende rioleringen. Nu bestaat de indruk dat reparaties veelal beperkt worden tot het vullen van gaten totdat er weer letterlijk een gat valt. Ook is de BSD-fractie benieuwd naar het beleid en hoe de uitvoering is van in dit kader gemelde verzakkingen. De BSD-fractie heeft de indruk dat het soms lang duurt voordat er een feitelijke reparatie plaatsvindt. Dit terwijl er vaak sprake is van een gevaarlijke toestand. Als voorbeeld een melding van een verzakking in de Iepstraat (voor de garages). Ruim een week na een melding is het ‘gat’ wel gemarkeerd, maar nog niet gedicht of gerepareerd. Laatste waarneming 12 augustus omstreeks 8.10 uur.

De tunnel onder de spoorbaan nabij de Markiezaten nadert voltooiing. Dat kan van de aansluitende wegen nog niet gezegd worden. Ook de afvoer (van en naar de Antwerpsestraatweg) van het verkeer, nadat de tunnel in de aansluitende wegen zijn geopend, is nog niet geregeld. Dadelijk ligt er een voor veel geld gerealiseerde tunnel die na de ingebruikname de oorzaak lijkt te worden van nieuwe (overlast)problemen op de Antwerpsestraatweg. Wat is de planning van:
– de realisering van de tunnel
– de aanleg en ingebruikname van de toevoerwegen naar de tunnel
– hoe is straks de afvoer van het verkeer over de Antwerpsestraatweg geregeld?
– wat is de stand van zaken ten aanzien van een eventuele (rechtstreekse) aansluiting op de snelweg?

Vandaag in de Volkskrant een artikel over de ‘stimulans van 100 miljoen voor de bouw van woningen’ 155 gemeenten kunnen met dit geld, in deze crisistijd, de woningen in beweging houden. In de Volkskrant selectie werd wel Roosendaal met 158 woningen vermeld, maar Bergen op Zoom niet. Krijgt Bergen op Zoom ook geld uit deze staatsruif? Zo ja, voor hoeveel woningen en voor welke bouwprojecten? Heeft Bergen op Zoom projecten aangemeld? Zo ja, welke projecten en voor hoeveel woningen?

Graag een spoedige schriftelijke beantwoording/reactie ex. artikel 39.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.