DIVERSEN 4

 


Bergen op Zoom, 25 augustus 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Diversen 4, ons kenmerk LK/90038

Geacht College,

Waar zijn zij gebleven? Is de vraag die veel sportvissers zich en mij stellen als het gaat over de vissen uit het Ravelijn. Het gerucht gaat: ze zijn naar Tholen! Bergse vissen naar Tholen, terwijl de visstand in de Vijverberg lijdt aan inteelt. Volgens sportvissers had het een mooie aanvulling van de degenererende vissengenen geweest in de Vijverberg. Zij zien steeds meer defecten bij de vissen uit de Vijverberg. De oorzaak zou volgens hen het gebrek aan genen uitwisseling zijn in dit qua volume beperkte viswater. Uitwisseling hier met andere visbestanden is te beperkt of zou zelfs onmogelijk zijn. Zijn de Bergse vissen naar Tholen verhuist en waarom zijn zij niet uitgezet of vermengd met die uit/in de Vijverberg? Is het mogelijk dat, wanneer ze terugkomen, ze deels in de Vijverberg worden uitgezet?

Bewoners uit de flat in de Wierlaan zijn heel tevreden met de ondergrondse papierbak voor de deur. Sommigen vinden echter dat ook voor de andere uitgang er één zou moeten komen. Afgunstige geluiden komen uit de andere Wilmaflats aan de Heiningen en de Plejadenlaan. Zij wonen immers ook in flats die in het bijzonder geschikt zouden zijn voor bewoning door ouderen met alle geëigende faciliteiten. Is het mogelijk om ook bij de andere Wilmaflats, die geschikt zijn gemaakt voor ouderen, papierbakken te instaleren? Bewoners zien er naar uit!

Graag een spoedige schriftelijke beantwoording/reactie ex. artikel 39.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.