DIVERSEN 5

 


Bergen op Zoom, 21 september 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders en het Presidium
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Diversen 5, ons kenmerk LK/90041

Geacht College,

Steeds vaker bereiken ons klachten en tonen burgers ons de beschadigingen aan hun panden en soms ook aan gemeentelijke eigendommen, veroorzaakt door vrachtwagens die veelal te lang zijn voor de Binnenstad. Straten waar veelvuldig de afgelopen maanden schaden zijn te constateren zijn Engelsestraat, Blauwehandstraat, Minderbroederstraat en Kettingstraat.
Volgens bewoners is ook hier het blind volgen van de navigatieapparatuur de oorzaak. Borden worden niet meer gezien of genegeerd. Zijn er in dit kader gemeentelijke acties mogelijk om dit soort schaden te beperken?

De rommel rond de Jumbo veroorzaakt door daklozen, (hang)jeugd, drugsrunners is reeds vaak gesignaleerd en in de raad en/of haar commissies besproken. Naar onze waarneming kan in dit kader ook genoemd worden de toenemende overlast veroorzaakt door Polen die op de muurtjes bij de achteringang van de HEMA aan de Huijbergsestraat met regelmaat voor de gezelligheid bijeenkomen. Wat al deze overlast verbindt is het gebruik van spullen die bij de Jumbo gekocht worden en uiteindelijk grotendeels op straat en achter muurtjes terechtkomen. Een continue inzet van de politie is hier, gezien de prioriteitstelling van de politieactiviteiten, geen blijvende oplossing zo is gebleken. In het verleden is met ondernemers, bijvoorbeeld de voormalige McDonald in de Zuivelstraat, de afspraak gemaakt dat zij de verantwoordelijkheid hadden en namen om de rommel van de klanten op te ruimen. Is uw college bereid een poging te doen om een dergelijke afspraak ook met de Jumbo ter plaatse te maken? Tevens verzoekt de BSD-fractie uw college in dit kader met de Jumbo te bespreken of de inzet van de door hen met regelmaat ingehuurde beveiligers zich mede zou kunnen richten op de gebruikers van hun producten die verblijven in de directe omgeving van de Jumbo.

Indien uw college met het voorgaande aan de slag gaat is er één punt dat ook een nadere beschouwing behoeft. In toenemende mate wordt een achteringang nabij de achteringang van de HEMA gebruikt als urinoir. In het gangetje tussen de HEMA en het eerste pand aan de Huijbergsestraat aan die zijde bevindt zich na omstreeks 1,5 meter een hek. Indien dat hek verplaatst zou kunnen worden naar de ingang van het gangetje kan aan het gebruik van dat gangetje als urinoir mogelijk grotendeels een einde worden gemaakt. Is het college bereid met de eigenaren/formele gebruikers van dit gangetje contact op te nemen met als oogmerk de verplaatsing van het hek?

Wild plassen is ook in andere delen van de Binnenstad een terugkerende ergernis. Met regelmaat klagen ook bewoners van het Sint Annastraatje hierover. Zelfs als het straatje aan één zijde is afgesloten en bij evenementen de politie het aan de Grote Markt gelegen deel van het straatje gebruikt, komt het volgens bewoners voor dat bezoekers van een evenement de politie voorbij lopen en na de daad, zonder daarop aangesproken te worden, terugkeren naar de Grote Markt. Is het college bereid bij voorkomende gelegenheden dit als aandachtspunt voor de politie mee te nemen?

Graag een spoedige schriftelijke beantwoording/reactie ex. artikel 39.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.