DROGE ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONES

 


Bergen op Zoom, 2 februari 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Droge ecologische verbindingszones, ons kenmerk LK/90001.

Geacht College,

De provinciale subsidieregeling voor droge ecologische verbindingszones is aangepast.
De provinciale vergoeding is nu voor aankoop en realisering 100%! Het is nu zaak de realisering van droge ecologische verbindingszones ten spoedigste ter hand te nemen. Dit is goed voor de werkgelegenheid en voor de kwaliteit van natuur en landschap en kan een bijdrage leveren aan de verhoging van de toeristisch recreatieve kwaliteiten van onze gemeente.

Welke droge ecologische verbindingszones staan op de provinciale plankaarten op ons territoir ingetekend en op welke termijnen start uw college met de ontwikkeling van de plannen en uitvoering in deze?

Graag beantwoording middels een raadsmededeling.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.