ESSENT

 


Bergen op Zoom, 6 april 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: RMD09-0047 UitvoeringToekomststrategie Essent NV, ons kenmerk
LK/90011

Geacht College,

Gezien uw wens om uiterlijk 23 april 2009 van ons te vernemen of wij met het voorgenomen besluit kunnen instemmen, geeft de BSD te kennen geen bezwaren te hebben tegen het tekstvoorstel inzake de acceptatie van het aandeelhouderschap in Enexis.
Uw tekstvoorstel inzake de overeenkomst tussen Essent en RWE kan NIET op onze instemming rekenen. De BSD-fractie wijst de voorgenomen fusie af, omdat zij deze niet in het belang acht van de huidige afnemers van Essent noch van het milieu.

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.