HANDHAVING

 


Bergen op Zoom, 26 maart 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Handhaving, ons kenmerk LK/90010

Geacht College,

De BSD-fractie vraagt uw aandacht voor de lopende renovatie van het voormalige Ons Bergen op de hoek Goudenbloemstraat/Dumontsdreef. Met name de veranderingen aan de achtergevel zijn opmerkelijk. Deels blijven de huidige (orginele) stenen zichtbaar, deels lijkt het er op dat één of meerdere van de geveldelen bepleisterd zullen gaan worden. Wat ronduit merkwaardig lijkt is dat één geveldeel gerealiseerd is in een volstrekt afwijkende steensoort met een enkele zwarte steen er tussen. Vanuit bewoners van het aan de Dumontsdreef gelegen appartementsgebouw komen klachten over deze ‘bonte kermis’> Graag uw aandacht.

Leden van uw college hebben een mail inclusief foto’s mogen ontvangen van een bewoner van de Kijkuit te Halsteren, die getuigen van een ernstige verontreiniging van de openbare weg en bij afspoeling van het oppervlaktewater ter plaatse. Graag zal de BSD-fractie van uw college vernemen welke handhavende acties uw college in deze heeft ondernomen c.q. zal ondernemen.

Graag een schriftelijke beantwoording ex artikel 39,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

hand3 hand2 hand1


 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.