NOORDSINGEL

 


Bergen op Zoom, 7 februari 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Noordsingel, ons kenmerk LK/90004.

Geacht College,

Enkele jaren geleden is op de Noordsingel de riolering vervangen en is er een ‘voorlopige’ bestrating gelegd. Van met name het straatdeel tussen Burgemeester Vergroesenstraat en de Burgemeester Mathonstraat komen er veel klachten over trillingsoverlast veroorzaak door vrachtwagens, maar vooral bussen. De trillingsoverlast is begonnen na de vernieuwing van de riolering en de bestrating met klinkers. Nu de intensiteit van passerende bussen sterk toe is genomen, tot soms wel zestien bussen per uur, en de scheuren in huizen naar het gevoelen van bewoners groter worden c.q. in aantal toenemen wordt de wens van de bewoners om te komen tot een blijvende oplossing groter.
Bij bewoners leeft de hoop dat asfaltering de problemen zal oplossen. De vraag is dan ook wanneer wordt de Noordsingel ter plaatse definitief ingericht en krijgt de straat een straatbedekking die recht doet aan de verkeersintensiteit en de aard van het gebruik (bussen)? Tevens willen de bewoners duidelijkheid over de busroutes en de intensiteit van het busverkeer in de toekomst. De vraag is tevens of de gemeente, alvorens de werkzaamheden ten aanzien van de rioleringen en de werkzaamheden aan water rond het Ravelijn te starten, de kwaliteit van de huizen, bijvoorbeeld middels foto’s, heeft vastgelegd zodat nu, middels nieuwe foto’s, de door c.q. als gevolg van de werkzaamheden aangebrachte schaden vastgesteld kunnen worden en de veroorzaakte schaden geclaimd kunnen worden.

Graag schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.