OPVANG BIJ HUISUITZETTING 2

 


Bergen op Zoom, 24 april 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Opvang bij huisuitzetting 2, ons kenmerk LK/90014.

Geacht College,

Op 9 maart 2009, referentie LK/90006, vroeg ondergetekende uw aandacht voor problematiek van huisuitzettingen. Hierbij werd als voorbeeld een persoon opgevoerd wiens huisuitzetting aanstaande was. Deze week is de laatste juridische poging de huisuitzetting middels een kortgeding af te wenden vruchteloos gebleken. Komende week wordt de uitzetting vermoedelijk een feit. In de Bergen op Zoomse Bode van 20 maart j.l. liet uw college middels de gemeentelijke woordvoerder weten: “dat de gemeente het individuele geval gaat bekijken en dat de problematiek de aandacht van het college heeft.”

Tot op heden heeft ondergetekende geen reactie op zijn brief gekregen, noch is betrokkene alternatieve huisvesting geboden. De aandacht van uw college moet ergens toe geleid hebben. Wat zijn de resultaten, conclusies van uw aandacht?

De BSD-fractie verzoekt uw college dringend omgaand actie te ondernemen, zodat mensen in voornoemde situatie, en deze betrokkene in het bijzonder, werkelijk geholpen worden en niet aan hun lot worden overgelaten.

Graag per direct actie.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.