OVERLAST/HANDHAVING

 


Bergen op Zoom, 11 juli 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Overlast/handhaving, ons kenmerk LK/90030.

Geacht College,

Van 4 op 5 juli speelde een band binnen bij De Bourgondiër. Niet alleen het terras van het betreffende horecabedrijf kon ‘meegenieten’ maar de gehele Grote Markt. Terwijl vrijwel alle andere horeca bedrijven moeite doen om aan de vergunningvereisten, ook als de terrassen vol zitten, te voldoen, laat de Bourgondiër bij de luide ‘binnenmuziek’ de deuren open. Veel horecabedrijven hebben veel geïnvesteerd in geluidsisolatie om de overlast binnen de perken te houden en moeten de deuren gesloten houden. Waarom de Bourgondiër klaarblijkelijk niet? Van enige handhaving bij dat bedrijf lijkt geen sprake. Van een band op een podium op de Grote Markt heeft iedereen het genoegen en er is geen sprake van concurrentievervalsing. Graag een handhaving die recht doet aan de regels. En/of bij zomeravondfestiviteiten, waarbij het binnen te warm kan worden, de activiteit buiten laten plaatsvinden.

Antwoord hoeft niet, actie wordt op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.