PARKEREN ROZENOORD

 


Bergen op Zoom, 29 juni 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Parkeeroverlast rond Rozenoord, ons kenmerk LK/90027

Geacht College,

Op 10 november 2008 wees de BSD-fractie reeds op de ernstige parkeeroverlast op de Olympialaan ten tijde van activiteiten op sportpark Rozenoord, inclusief een mogelijke oplossing (Citaat uit deze brief: “Veel klachten hebben ons in de loop der tijd bereikt over parkeeroverlast in de Olympialaan tijdens activiteiten op het aanliggende sportterrein. Gezien de complexiteit van dat probleem en de beperkte oplossingsmogelijkheden heeft de BSD-fractie tot op heden hier uw aandacht niet voorgevraagd. Nu echter gedacht wordt aan een herinrichting van het sportpark, wil de BSD-fractie uw college in deze aandacht vragen voor een mogelijke deeloplossing. Achter de school aan de Oberonstraat bevindt zich een parkeervoorziening die in het weekeinde slechts beperkt gebruikt wordt. Indien ter plaatse een afsluitbare toegang tot het sportterrein wordt gemaakt kunnen bezoekers rechtstreeks (zonder omlopen) toegang verkrijgen tot de accommodaties van de voetbalclub ter plaatse. Dit zal de parkeerdruk op de Olympialaan verminderen en daarmede de ervaren overlast.”)
Bijgaand een zestal foto’s die zonder toelichting al helder zouden moeten zijn.

Afb. 1 Mondafseweg op 24-5-2009
Afb. 4 Oberonplein op 24-5-2009 (40 parkeerplaatsen ongebruikt)
Afb. 5 Jan Borghoudtplein op 24-5-2009 (96 parkeerplaatsen waarvan 92 ongebruikt)
Afb. 10 t-kruising Mondafseweg – Olympialaan op 24-5-2009
Afb. 13 Mondafseweg op 24-5-2009
Afb. 14 Mondafseweg op 24-5-2009

Enerzijds zijn dit plaatsen met extreme overlast die leiden tot gevaarlijke situaties en op andere plaatsen binnen een paar honderd meter is er alle ruimte om veilig en zonder overlast te parkeren. Handhaven lijkt geboden en alleszins gerechtvaardigd.

Antwoord hoeft niet, actie wordt op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Rozenoord


 

 

Reacties zijn gesloten.