PERSBERICHT 1 – KANDIDATEN

 


PERSBERICHT 1 – Gemeenteraadsverkiezingen 2010

De partijraad van de BSD heeft op 19 juni 2009 unaniem de top drie van de BSD lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 vastgesteld en de lijsttrekker gemachtigd de lijst verder aan te vullen.

De BSD partijraad heeft gekozen voor vernieuwing en verjonging van de lijst om op deze wijze de continuïteit van de BSD te waarborgen en de Bergse bevolking de kans te geven echt te kiezen voor vernieuwing en samenwerking tussen generaties en groepen in de samenleving.

Louis van der Kallen is de BSD lijsttrekker. De BSD fractie kan in de toekomst wederom steunen op zijn jarenlange ervaring in tal van bestuursfuncties. Zoals bij rekenkamercommissies bij andere gemeenten in het land.

Farid El-Khassim is als tweede op de lijst geplaatst. Zijn kennis, achtergrond en ervaring met het werken onder andere met Marokkaanse jongeren kan van grote waarde zijn bij het vinden van oplossingen om de problemen met jongeren aan te pakken. Zijn sociaal hart zal juist in deze tijd, van economische neergang en een sterke toename van de armoede in onze samenleving, in de gemeenteraad van Bergen op Zoom het verschil kunnen maken.

Fauve Vermeulen is als derde op de lijst geplaatst. Fauve is een jonge meid met een oneindig groot hart voor haar Bergen op Zoom. Bergen op Zoom en de Bergse cultuur en geschiedenis hebben haar grote interesse. Zij maakt, als het over haar gemeente c.q. stad gaat, van haar hart geen moordkuil. Over veel Bergse zaken heeft zij een uitgesproken mening die past in de opvattingen van de BSD. Ook haar stijl, inzet een gedrevenheid passen perfect in de BSD traditie.

Dit is het BSD team dat gaat voor een verkiezingsresultaat van drie zetels. Drie kandidaten met inzet en vechtlust, die klaar staan om de stad en gemeente te voorzien van nieuwe ideeën en inspiratie om de problemen waar Bergen mee worstelt van werkende oplossingen te voorzien.

Voor nadere informatie:

Louis van der Kallen: 0164-265158
Farid El-Khassim
Fauve Vermeulen


 

 

Reacties zijn gesloten.