PROJECTEN DIE TOT STILSTAND ZIJN GEKOMEN

 


Bergen op Zoom, 5 augustus 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Projecten die tot stilstand zijn gekomen, ons kenmerk LK/90035

Geacht College,

Nu de crisis onze ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties heeft bereikt, wordt het tijd dat de gemeente beleid ontwikkelt over hoe om te gaan met bouwprojecten die stil komen te liggen of waar (voorlopig) niet meer aan wordt begonnen.
– Wel of niet slopen of toonbaar houden/maken (b.v. hoek Stationsstraat of hoek Kleine Kerkstraat/Pastoor Lancrietstraat)?
– Wel of niet (tijdelijk) benutten van open ruimten (b.v. het voor parkeren gebruiken van het gebied tussen de spoorwegovergang en het Station)?
– Wel of niet aanvaarden van het uitstel en eigenaren van gronden of gebouwen aanspreken op onderhoudsverplichtingen?
– Als gemeente wel of niet, voor tijdelijk bedoelde situaties, normaliseren (b.v. het verharden van het voet/fietspad tussen de spoorwegovergang en het station)?

De BSD-fractie verzoekt uw college beleid te gaan ontwikkelen op de voornoemde gevolgen van de crisis en de gemeenteraad middels een raadsmededeling hierover te informeren.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.