REACTIE RAADSMEDEDELING

 


Bergen op Zoom, 20 juli 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: reactie raadsmededeling RMD09-0138, ons kenmerk LK/90031.

Geacht College,

Beantwoording vragen:

Ja.
Tariefsdifferentiatie? Ja.
Uitbreiding parkeerduur? Ja.
Uitbreiding van gereguleerde gebieden? Ja.
Vrijblijvend aanbod tegen betaling parkeren in parkeergarages? Ja.
Zonder meerkosten op koopdagen en koopavonden laten parkeren op Plein 13 en/of de Batussplaats? Ja.
Experiment omgeving Kastanjelaan? Ja.
Het voorstel ná 18.30 uur € 1,50. Doen.
Nee.
Ja.
De BSD-fractie denkt van wel.
De BSD-fractie pleit er voor vergunninghoudende bewoners van het centrum ook het recht te geven vergund te laten parkeren in de aangrenzende vergunningsgebieden. Nu is vergund parkeren op bepaalde momenten, b.v. vroeg in de avond, vrijdagavond en zaterdag, al vaak onmogelijk. Als het vergunde gebied wordt uitgebreid zonder hen in staat te stellen ook daar te parkeren moeten zij op dat soort momenten wel erg ver lopen.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.