SCHREEUW OM HULP

 


Bergen op Zoom, 5 juli 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Schreeuw om hulp, ons kenmerk LK/90028.

Geacht College,

Op 9 maart schreef ik uw college een brief over opvang bij huisuitzetting, kenmerk LK/90006. Ondertussen heeft de huisuitzetting plaatsgevonden met als gevolg dat betrokkene tot op de dag van vandaag dakloos is. Op 1 april heeft betrokkene per email wethouder van Eekelen benaderd om de huisuitzetting te voorkomen. Bij brief van 27 april heeft uw college geschreven dat de zorgplicht van de gemeente niet inhoudt in dergelijke gevallen te zorgen voor alternatieve woonruimte. Ondergetekende is de afgelopen weken pijnlijk geconfronteerd met betrokkene. Hij heeft ernstige persoonlijke problemen met de huidige situatie. Na 23 jaar woonachtig te zijn op één en hetzelfde adres is een huisuitzetting een traumatische ervaring. Tot op heden is hem geen alternatief geboden. Ik verzoek u dringend om op zeer korte termijn al het mogelijke te doen om voor betrokkene een situatie te creëren die hem in staat stelt te bouwen aan een toekomst. Ook hij heeft, net als iedere andere Bergenaar, een fundamenteel recht op een menswaardige behandeling en recht op een woning om in een eigen omgeving tot rust te komen en de traumatische gebeurtenissen van de afgelopen jaren achter zich te laten. Nu lijkt het erop dat geen enkele instantie wil overgaan tot inhoudelijke hulp. Betrokkene voelt zich door iedereen in de steek gelaten en onrechtvaardig behandeld. Hier schreeuwt een mens om hulp!

Het zou toch mogelijk moeten zijn dat gemeentelijke diensten samen met de woningstichtingen werkzaam in onze regio voor betrokkene tot een menswaardige oplossing komen.

Ik verzoekt uw college omgaand actie te ondernemen, zodat betrokkene werkelijk geholpen wordt en niet aan zijn lot wordt overgelaten en betrokkene uitzicht krijgt op een positieve toekomst.

Graag per direct actie.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.