TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN WATERSPORT

 


Bergen op Zoom, 23 mei 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Toekomstmogelijkheden watersport vanuit Bergen op Zoom,
ons kenmerk LK/90020

Geacht College,

Op 21 maart schreef de BSD-fractie, ons kenmerk LK90009 :
“Op pagina 85 van het ontwerp Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015, wordt melding gemaakt van eventuele ruimtelijke zonering van de waterrecreatie op drukke scheepvaartroutes zoals de Rijn – Schelde corridor.” Wij stelden de vraag of uw college hierbij betrokken was en welke gevolgen een dergelijke zonering kon hebben voor de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de recreatievaart in en rond de gemeente Bergen op Zoom.

In aanvulling op deze vraag en wil de BSD-fractie uw college wijzen op de plannen van de provincie Zeeland om zich te profileren als “De aquacultuur provincie”. Middels het stuk “Aquacultuur in Zeeland – de blauwe revolutie” (https://kreeft.zeeland.nl/zeesterdoc/ZBI-O/ZEE/ZEE0/7002/700263_1.pdf) geeft Zeeland uiting aan onder andere haar plannen met de Oosterschelde op het gebied van aquacultuur. Met name als gekeken wordt naar bijlage 3 (het kaartbeeld van de huidige initiatieven in onder andere de Oosterschelde) slaat de schrik je om het hart. De mogelijke impact die dit heeft voor de mogelijkheden van de recreatievaart van en naar Bergen op Zoom is groot. Hoe aantrekkelijk wordt het in de toekomst om vanuit Bergen op Zoom als ondernemer of recreant actief te zijn op de ‘open wateren’ in de zuidwestelijke delta?

Mede gezien onze jachthavenplannen verzoekt de BSD-fractie uw college om een toekomstbeeld te ontwikkelen van de mogelijkheden van de recreatievaart van en naar Bergen op Zoom.

Graag een spoedige schriftelijke beantwoording ex. artikel 39.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.