TOERISTENBELASTING

 


Bergen op Zoom, 2 februari 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Toeristenbelasting, ons kenmerk LK/90003.

Geacht College,

Vanuit de toeristische sector wordt met regelmaat gemopperd over de toeristenbelasting.
De BSD-fractie heeft vernomen dat er een onderzoek loopt naar de aangiften van belastingplichtigen in deze. Naar de ervaringen van de sector is dit onderzoek uitbesteed aan externen.

– Is dit juist?
– Zo ja, hoe heeft de selectie plaatsgevonden van de te controleren belastingplichtigen?

Nu worden er zelfs belastingplichtigen gecontroleerd waarvan de jaarlijkse belastingafdracht ruim beneden de 100 euro ligt, bijvoorbeeld een B&B met één of twee kamers. Dat lijkt niet effectief!

Ten aanzien van de camperplaatsen aan de Boulevard vraagt de sector zich af hoe daar de toeristenbelasting wordt geïnd? Niet heffen zou wel eens in strijd met het gelijkheidsbeginsel kunnen zijn.

Graag schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.