VOOR OUDEREN GESCHIKT

 


Bergen op Zoom, 5 mei 2009

Aan Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Voor ouderen geschikt, kenmerk LK90017

Geacht College,

Recent zijn een aantal straten in Meilust-noord aangepakt. Oude bomen werden vervangen door jonge en onder andere trottoirs werden vernieuwd. Zeker voor woningen van het type zoals afgebeeld op bijgaande foto, is het van belang dat bomen niet tot boven de goten groeien. In delen van de Lambertijnenlaan, de Kapittelstraat en de Leemberg zijn veel bewoners dan ook blij dat zij niet meer, minimaal één tot driemaal per bladvalseizoen, de levensgevaarlijke toer moeten uithalen om in hun tussengoten te klimmen om deze te ontdoen van verstoppend blad, zie foto. Dit in de goot klimmen is levensgevaarlijk omdat deze tussengoten alleen via een ladder zijn te bereiken. Vooral voor ouderen is dit vrijwel ondoenlijk.

Met enige afgunst kijken bewoners van dit type huizen op Fort Moermont dan ook naar de aangebrachte verbeteringen in de andere straten. Waarom zijn deze verbeteringen bij hen niet aangebracht terwijl bij hen de bomen tot ver boven de huizen reiken, zie foto ?
Zeker als we graag willen dat ook ouderen in hun huizen kunnen blijven wonen en verzekerd kunnen blijven/worden voor waterschade is een aanpak van ook de bomen in het deel van Fort Moermont met dit type huizen gewenst.

Graag een schriftelijke beantwoording ex artikel 39,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA


 

 

Reacties zijn gesloten.