DIVERSEN 6, ONS KENMERK LK/10026

 

 


Bergen op Zoom, 30 augustus 2010 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Diversen 6, ons kenmerk LK/10026Geacht College, 

 

School Zilverschoonplein
Uit de omgeving van de huidige basisschool het Kompas komen vragen over de toekomst van het gebouw. Daarbij wordt steevast de wens geuit tot behoud van het gebouw en de wens te komen tot een invulling met een sociaal-maatschappelijke functie in de zin van een buurthuis met alle daarbij behorende faciliteiten en activiteiten. De BSD-fractie verzoekt uw college nadrukkelijk te overwegen of de huidige aard, schaal en verdeling van de sociaal-culturele voorzieningen in Oost optimaal is en of het gebouw van Het Kompas hier in de toekomst een rol kan vervullen.

De picknicktafel
Velen hebben via telefoon, mail en praatpaal ondergetekende aangesproken over de verwijdering van de picknicktafel van de Grote Markt. Men is verbijsterd dat nu we eindelijk de landelijke media halen met: ‘de grootste, de langste, de mooist gelegen picknicktafel van Nederland’ uw college het nodig vind dit sierraad van de Grote Markt te verwijderen. Sommige beweren zelfs dat de horeca ondernemers in deze gemeente meer te vertelen hebben dan college en raad. Daarbij wordt gememoreerd aan het feit dat zij in het verleden ook de terrassen op de stoepen zodanig vergroot hebben dat de voetganger, wel of niet met rollator verbannen zijn naar het hobbelige deel van het plein. Uw college heeft echt iets uit te leggen aan de gemiddelde Bergenaar. Zij vinden het buitengewoon jammer en onbegrijpelijk dat een echte aanvulling op wat Bergen op Zoom te bieden heeft weer naar de nevelen wordt afgevoerd. Zij verwijten uw college te dansen naar de pijpen van de horeca op de Grote Markt. Waarom kan de tafel met banken niet teruggeplaatst worden? 

 

Uw reactie afwachtend, 
hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

L.H van der Kallen


 

 

 

Reacties zijn gesloten.