BRIEVEN 2014

 

         


16-12
VRAGEN EX ARTIKEL 39, PROCEDURES ROND BRANDEN EN ASBEST, KENMERK LK/14090

ANTWOORD, KENMERK U14-048365


15-12
DIVERSEN 13, KENMERK LK/14089

ANTWOORD, KENMERK U14-048365


14-12
VERZOEK HEKWERK, KENMERK MM/LK/FEK/14088

NOG GEEN ANTWOORD


05-12
VRAGEN EX ARTIKEL 39, WOONVOORZIENING CHRONISCHE DRUGSVERSLAAFDEN WOUWSEWEG, KENMERK LK/14087

ANTWOORD, KENMERK U14-047493
12-12


02-12
WIJZIGING VAN DE WET FINANCIERING POLITIEKE PARTIJEN, KENMERK LK/14086

DOSSIER AFGEWERKT


21-11
VERZOEK WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR. KENMERK LK/14085

DOSSIER INGEZIEN


19-11
WOONWAGENBELEID, KENMERK LK/14084

ANTWOORD, KENMERK U14-047897
18-12


17-11
VERWARRENDE SITUATIES, KENMERK LK/14083

ANTWOORD, KENMERK U15-000409


12-11
WOB VERZOEK LIEVENSHOVELAAN, KENMERK LK/14082

DOSSIER INGEZIEN


12-11
HANDHAVEN, KENMERK LK/14081

ANTWOORD, KENMERK U14-045874
19-11


11-11
DIVERSEN 2014-12, KENMERK LK/14080

ANTWOORD PER MAIL 15-12-2014


30-10
VRAGEN EX ARTIKEL 39, RECENTE BERICHTEN OVER BUDGET WMO EN JEUGDWET, KENMERK PVDK/14079

ANTWOORD, KENMERK U14-047187
05-12


26-10
VRAGEN EX ART. 39, AGENDEREN GEVOLGEN ONTWERP-RIJKSSTRUCTUURVISIE GREVELINGEN EN VOLKERAK-ZOOMMEER, KENMERK LK/14078

ANTWOORD, KENMERK U14-045100
19-11


22-10
AANZICHT KORENBEURSPLEIN, KENMERK LK/14077

ANTWOORD PER MAIL 03-12-2014


22-10
STAAT VAN ONDERHOUD FIETSPAD, KENMERK LK/14076

ANTWOORD, KENMERK U14-045070
18-12


20-10
IN- EN UITRITTEN VAN DEDEMSTRAAT, KENMERK LK/14075

ANTWOORD, KENMERK U14-044500
06-11


20-10
SPECIALE UITVOEGSTROOK AMBULANCES A4/A58 , KENMERK MM/PVDK/14074

ANTWOORD, KENMERK U14-044498
20-10


09-10
JAARREKENING BWB, KENMERK LK/14073

ANTWOORD, KENMERK U14-045154
06-11


08-10
BOZTOBERFEST, KENMERK MM/LK/14072

ANTWOORD, KENMERK U14-043907
29-10


06-10
TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2015 EN MEERJARENPROGRAMMABEGROTING 2016-2018

IN VERGADERING BEHANDELD


06-10
TECHNISCHE VRAGEN 2E CONCERNBERICHT 2014

IN VERGADERING BEHANDELD


06-10
INTERPELLATIEVERZOEK, KENMERK LK/14071

INTERPELLATIEVERZOEK OPGESCHORT


04-10
VAN DE POT GERUKT, KENMERK LK/14070

ANTWOORD, KENMERK U14-047277
08-12


30-09
BRIEF VOORZITTER VOEDSELBANK, KENMERK PVDK/14069

ANTWOORD, KENMERK U14-043701
10-10


30-09
PADEN LANGS TRIMPARCOURS, KENMERK DVDK/14068

ANTWOORD, KENMERK U14-043767
29-10


29-09
ARCHIVEREN WEBSITE GEMEENTE, KENMERK LK/14067

ANTWOORD, KENMERK U14-043229
27-10


27-09
BESTUURLIJKE HERINRICHTING, KENMERK LK/14066

DOSSIER AFGEWERKT


27-09
SCHULDPOSITIE GEMEENTE, KENMERK LK/14065

ANTWOORD, KENMERK U14-044164
29-10


25-09
RE-INTEGRATIEPROJECT WERKLOZEN, KENMERK PVDK/FEK/14064

 ANTWOORD, KENMERK U14-043402
07-10


25-09 
AUTO’S OP DE GROTE MARKT, KENMERK LK/14063

 ANTWOORD, KENMERK U14-042990
07-10


10-09
PASSEND ONDERWIJS, KENMERK DVDK/FEK/14062

ANTWOORD, KENMERK U14-043686
10-10


09-09
TOPINKOMENS BIJ DOOR DE GEMEENTE GESUBSIDIEERDE INSTELLINGEN, KENMERK LK/14061

ANTWOORD, KENMERK U14-013032
20-10


08-09
KIJK IN DE POT: EVENEMENTENTERREIN OF NIET, KENMERK PB/14060

ANTWOORD, KENMERK U14-043140
06-11


03-09
DIVERSEN 2014-11, KENMERK LK/14059

ANTWOORD, KENMERK U14-042896
10-10


01-09
ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE, KENMERK PVDK/14058

ANTWOORD, KENMERK U14-012630
26-09


27-08
HANDHAVING AFVALCONTAINERS, KENMERK MM/LK/14057

ANTWOORD, KENMERK U14-012712
26-09


25-08
SPOOKJONGEREN, KENMERK LK/14056

ANTWOORD, KENMERK U14-012935
18-09


18-08
BEZWAAR VERENIGING BINNENSTAD, KENMERK LK/14055

ANTWOORD, KENMERK U14-012420
26-09


18-08
DIVERSEN 2014-10, KENMERK LK/14054

ANTWOORD, KENMERK U14-012240
08-09


15-08
DIVERSEN 2014-9, KENMERK LK/14053

ANTWOORD, KENMERK U14-012290
29-10


12-08
DIVERSEN 2014-8, KENMERK LK/14052

ANTWOORD, KENMERK U14-012398
08-09


06-08
NATUURPOORT, KENMERK LK/14051

ANTWOORD, KENMERK U14-012295
18-09


04-08
DIVERSEN 2014-7, KENMERK LK/14050

ANTWOORD, KENMERK U14-044327
29-10


02-08
MEEUWEN, KENMERK LK/14049

ANTWOORD, KENMERK U14-042956
10-10


01-08
REACTIE OP RAADSMEDEDELING RMD 14-0014, NOTITIE KERMISSEN IN DE GEMEENTE BERGEN OP ZOOM, KENMERK PVDK/14048 

IN VERGADERING BEHANDELD


01-08
DIVERSEN 2014-6, KENMERK LK/14047

ANTWOORD, KENMERK U14-011817
09-10


31-07
VRAGEN OVER KREDIETBANK, KENMERK PVDK/14046

ANTWOORD, KENMERK U14-011931
01-09


30-07
EXTRA SAVERPAS 2, KENMERK LK/14045

ANTWOORD, KENMERK U14-035920
07-08


28-07
CADEAUTJE 2, KENMERK LK/14044

CADEAUTJE OVERHANDIGD


24-07
LEGE MARLBOROPAKJES, KENMERK LK/14043

ANTWOORD, KENMERK U14-011890
22-08


24-07
CADEAUTJE, KENMERK LK/14042

CADEAUTJE OVERHANDIGD


22-07
ZUID-WESTSINGEL E.O., KENMERK LK/14041

ANTWOORD, KENMERK U14-012624
18-09


21-07
FOTOGENIEK BERGEN 2, KENMERK LK/14040

ANTWOORD, KENMERK U14-011320
25-08


17-07
BEHEER ONDERHOUD WOONWAGENS, KENMERK LK/14039

ANTWOORD, KENMERK U14-011064
22-08


15-07
PROMOTIE INHEEMSE BOMEN EN STRUIKEN, KENMERK LK/14038

ANTWOORD, KENMERK U14-012242
08-09


30-06
INZAMELEN TAXUS BACCATA, KENMERK LK/14037

ANTWOORD, KENMERK U14-012083
05-09


18-06
VRAGEN OVER WIJK NIEUW-BORGVLIET, KENMERK PVDK/PB/14036

ANTWOORD, KENMERK U14-010455
01-08


18-06
DIVERSEN 2014-5, KENMERK LK/14035

ANTWOORD, KENMERK U14-009027
11-07


18-06
“GOED OP SCHEMA”, KENMERK LK/14034

ANTWOORD, KENMERK U14-008992
11-07


10-06
MANIFEST KLIMAATBESTENDIGE STAD, KENMERK LK/14033

ANTWOORD, KENMERK U14-008866
07-07


09-06
FOTOGENIEK BERGEN, KENMERK LK/14032

ANTWOORD, KENMERK U14-008206
11-07


09-06
WOB VERZOEK LK/14009, KENMERK LK/14031

ANTWOORD, KENMERK U14-007987
27-06


04-06
SAMENWERKING, KENMERK LK/14030

ANTWOORD, KENMERK U14-007909
27-06


04-06
EXTRA SAVERPAS, KENMERK PB/14029

ANTWOORD, KENMERK U14-008996
11-07


03-06
DIVERSEN 2014-4, KENMERK LK/14028

ANTWOORD, KENMERK U14-008751
11-07


31-05
ATTERO, KENMERK LK/14027

ANTWOORD, KENMERK U14-007735
07-07


12-05
BIO-BASED, KENMERK PVDK/14026

ANTWOORD, KENMERK U14-022077
09-07


09-05
SNELHEIDSCONTROLES, KENMERK PB/PVDK/14025

ANTWOORD, KENMERK U14-007382
27-06


09-05
DIVERSEN 2014-3, KENMERK LK/14024

ANTWOORD, KENMERK U14-008107
07-07


08-05
BAGGEREN BINNENSCHELDE, KENMERK LK/14023

ANTWOORD, KENMERK U14-006571
12-06 


07-05
AFSTEMMING AFVALBAKKEN LEGEN, KENMERK LK/14022

ANTWOORD, KENMERK U14-006488
11-06


06-05
WOB ONDERZOEK WOONWAGENS, KENMERK LK/14021

DOSSIER INGEZIEN


02-05
VRAGEN JAARVERSLAG, KENMERK LK/14020

IN VERGADERING BEHANDELD


29-04
OVERVOLLE CONTAINERS, KENMERK LK/14019

ANTWOORD, KENMERK U14-006270
23-05


28-04
FERNBUS, KENMERK LK/14018

ANTWOORD, KENMERK U14-006489
11-06


28-04
DIVERSEN 2014 – 2, KENMERK LK/14017

ANTWOORD, KENMERK U14-006181
07-07


21-04
DIVERSEN 2014 – 1, KENMERK LK/14016

ANTWOORD, KENMERK U14-006218
23-05


20-04
BELASTINGPLICHT OVERHEIDSLICHAMEN, KENMERK LK/14015

ANTWOORD, KENMERK U14-006090
19-05


16-04
VERLICHTING EN VERPLAATSING VAN SOCIALE ONVEILIGHEID, KENMERK LK/14014

TUSSENBERICHT, KENMERK U14-009356
30-06


16-04
TROUWEN IN HET BOS, KENMERK LK/14013

ANTWOORD, KENMERK U14-006126
19-05


10-04
VERZOEK WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR, KENMERK LK/14012

DOSSIER INGEZIEN


10-04
HET NIET REALISEREN VAN PARKEERPLAATSEN RABO 2, KENMERK LK/14011

ANTWOORD, KENMERK U14-045442
20-11


08-04
HET NIET REALISEREN VAN PARKEERPLAATSEN RABO, KENMERK LK/14010

ANTWOORD, KENMERK U14-005225
24-04


03-04
VERZOEK WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR, KENMERK LK/14009

DOSSIER INGEZIEN


03-04
PARKEREN ROND DE BREDASESTRAAT, KENMERK LK/14008 

ANTWOORD, KENMERK U14-005291
13-05


06-03
PARKEERSECTOREN, KENMERK LK/14007

ANTWOORD, KENMERK U14-003404
03-04


03-03
BEPLANTINGEN PRORAIL/PARALLELWEG 2, KENMERK LK/14006

ANTWOORD, KENMERK U14-003044
12-03


01-03
VERZOEK WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR, ONS KENMERK LK/14005

DOSSIER INGEZIEN


20-02
FIETSVEILIGHEID, KENMERK LK/14004

ANTWOORD, KENMERK U14-002760
20-03


09-02
EUROPESE PROCEDURE NEDALCO, KENMERK LK/14003

ANTWOORD, KENMERK U14-002035
10-03


13-01
JOBLODGE 2, KENMERK LK/14002

ANTWOORD, KENMERK U14-000598
28-01


13-01
BEPLANTINGEN PRORAIL, KENMERK LK/14001

ANTWOORD, KENMERK U14-000886
03-02


         

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.