VRAAG INVESTERING JACOB OBRECHTLAAN – ERASMUSLAAN

 

   


 | PJ 22029 | 02-11-2022 |

 

Geacht college,

 

In het uitvoeringsplan 2023-2026 van de begroting 2023 geeft u aan, dat u in 2024 circa € 1,7 miljoen wenst uit te geven aan wegen en riolering voor de Jacob Obrechtlaan en de Erasmuslaan.

De fractie van de BSD wil graag van het college weten of dit inclusief of exclusief de bijdrage is van de ontwikkelaars AKM (plan Mazairac) en Adam Vastgoed (Gezondheidscentrum).

Hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

Piet Juten.