WATERLEIDINGEN DE SCHELP

 

   


 | LVDK/20002 | 06-01-2020 |

 

Geacht college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom,

 

Dank voor de voor inzage ter beschikking gesteld tekening van de waterleidingen van zwembad de Schelp en de snelle beantwoording van onze brief d.d. 16 december 2019 inzake inventarisatie waterleidingen de Schelp

Het antwoord was: dat de “bestaande situatie (bij start) renovatie is beschikbaar,” en dat ‘de aangepaste revisietekeningen begin 2020 verwacht worden’.

Met enige verbijstering en ongeloof constateert de BSD-fractie dat de ter beschikking gestelde tekening die de ‘situatie bij de start van de renovatie’ aangeeft uit 1999 stampt. Is het geloofwaardig dat er tussen 1999 (de realisatie) en 2018 (het moment) van sluiting er geen uitbreidingen/veranderingen aan de waterleidingen heeft plaatsgevonden. Als een tekening uit 1999 de situatie voor de renovatie aan geeft dus die van 2019 zou er in 20 jaar niets veranderd zijn aan de leidingroutes! Onwaarschijnlijk!!!! Mijn voor de hand liggende conclusie; er is in die 20 jaar geen systematisch beheer geweest van de waterleidingen op een wijze die legionella besmetting voorkomt. ‘Dode’ leidingenonderdelen zijn, zo heeft onderzoek uitgewezen, negen van de tien leer de oorzaak van een zich keer op keer uitbreidende legionella besmetting. Doorspoelen helpt dan slechts even omdat vanuit een ‘dode’ leiding het wel doorgespoelde systeem steeds opnieuw besmet wordt.

  • Is er voorafgaande aan de ‘renovatie’ een inventarisatie gemaakt van alle (oude) waterleidingen in de Schelp?
  • Zo het antwoord ja is, dan is de vraag waarom zijn daar geen tekeningen van gemaakt?
  • Zijn er werkelijk tussen 1999 en 2019 geen waterleidingen gewijzigd, bijgekomen of verwijderd?
  • Zijn alle (oude) c.q. niet meer gebruikte waterleidingen verwijderd of wordt daar nu alsnog onderzoek naar gedaan?

 

Uw reactie/ handelen afwachtend,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.