PAARDEN IN DE HEIDE

 

   


 | LVDK 20045 | 07-08-2020 |

 

Geacht college,

 

Op Instagram verschijnen zo nu en dan foto’s van paarden – wel of niet met berijder(ster) – die lopen of zwemmen in de Heide. Hoewel het water formeel geen zwemwater is, maken veel burgers gebruik van het gebied en het water De Heide. Veel kinderen spelen in het water. Van paarden is bekend dat zij zich ontlasten in wateren, veelal zodra hun buik het water raakt. Hun uitwerpselen en urine bevatten veelal voor de mens schadelijke bacteriën. Hoewel de zwemwaterkwaliteit niet is te handhaven of te bereiken, moet uitgangspunt zijn de kwaliteit en veiligheid van het water op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen. Paarden passen daar niet in. In het verleden was er een drenkverbod voor paarden ingesteld en zijn manegehouders daarop gewezen.

  • Is het college bekend met het gegeven dat er van De Heide gebruik wordt gemaakt om met paarden erdoor te lopen of te zwemmen, dan wel deze daar te drenken?
  • Is er ook nu een verbod op paarden in het gebied/water?
  • Indien ja, is het college bereid de handhaving daarop te richten?
  • Zo nee, kan een dergelijk verbod weer ingesteld worden?

De veiligheid van spelende kinderen en baders verlangt uw optreden.

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.