AANBESTEDING SAVER, KENMERK FELK 01/12/2010

 

 


Bergen op Zoom, 30 januari 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Aanbesteding uitvoering Reiniging Saver
Kenmerk: FELK 01/12/2010

 

Geacht College,

 

In 1999 heeft Bergen op Zoom het gehele project reiniging inclusief gladheidbestrijding geprivatiseerd en samen met nog 3 gemeenten ondergebracht in Saver N.V.
Bij deze privatisering zijn afspraken gemaakt omtrent de duur van de algehele loskoppeling van de gemeente en de kosten die de uitvoering van de werkzaamheden door Saver N.V. met zich meebrengt.

De tijd dat een organisatie die geprivatiseerd is kan rekenen op de gunningen van Gemeenten, Provincie of de Landelijke Overheid ligt mede door de economische en Financiële Krediet Crisis ver achter ons. De situatie is nu zo dat waar de gemeente geld kan verdienen of besparen op de uitgaven dient serieus de aandacht te krijgen van het College. Tevens dienen aanbestedingen die bepaalde bedragen overstijgen openbaar aanbesteed te worden.
Aangezien er voor de uitvoering van de werkzaamheden die door Saver N.V. een groot bedrag is gemoeid die de aanbestedingsrichtlijnen overstijgen, is het zaak dat wij als gemeente hieraan gevolg geven.

De BSD Fractie vraagt het College:

  • Aan te geven hoe groot het bedrag is dat wij als gemeente jaarlijks uitgeven aan de werkzaamheden die door Saver N.V. voor onze gemeente worden uitgevoerd?
  • Hoe lang het huidige contracttermijn met Saver N.V. nog duurt? 
  • Aan te geven of het college van plan is het contract met Saver N.V. te verlengen.
  • Aan te geven of men bij het aangaan van een nieuwe aanbesteding, de gemeente dit zal doen conform de aanbestedingsrichtlijnen zoals deze zijn vastgesteld door de Europese Unie? 
  • Aan te geven of het college zich er van bewust is, dat het zeker nu in een tijd waarin onze gemeente iedere cent twee keer dient om te draaien alvorens deze uit te geven het van cruciaal belang is om opdrachten openbaar aan te besteden, waardoor de beste prijs kan worden bedongen zodat de gemeente hier haar voordeel mee kan behalen, zodat tekorten kunnen worden weggewerkt in de hoop de burger verder te ontlasten?
  • Aan te geven hoeveel taken die nu uitgevoerd worden door Saver N.V. ook kunnen worden uitgevoerd door bijvoorbeeld de WVS, zoals dat nu gaat met het bezorgen van de gemeentelijke correspondentie binnen de gemeentegrenzen? Hierbij dient uiteraard geen oneerlijke concurrentie te ontstaan!

Met vriendelijke groet,

 

F. El-Khassim
Diana van de Kieboom-van Beest
Fractie BSD