11DE VAN DE 11DE

 


 

Bergen op Zoom, 12 november 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: 11de van de 11de op de 12de , ons kenmerk LK/11024

Geacht College,

Het is niet de eerste keer dat de elfde van de elfde in Bergen op Zoom gevierd wordt. Waarom komt dan niemand binnen de organisatie op het idee om in plaats van Saver op zondag haar rondje door de stad te laten draaien op zaterdag. Om 10.00 uur op zaterdagmorgen was de Grote Markt en directe omgeving (het visitekaartje van de stad) nog één grote bende en bezaaid met 11de van de 11de rommel. Jammer dat op een zaterdag, dat de Binnenstad zich op hoort te maken om de inkopende gasten te ontvangen, het z’n puinhoop was. Als de 11de van de 11de weer op een vrijdag gevierd wordt, dan graag een veegbeurt op zaterdag!
In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen