VRAGEN EX ART. 39 VERKEERSLICHTINSTALLATIES, KENMERK PVDK/18046

 


 

Bergen op Zoom, 23 januari 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

  

Betreft:          Ex art. 39 vragen verkeerslichtinstallaties, kenmerk PVDK/18046

 

Geacht college,

Op het traject Antwerpsestraatweg staan vanaf het Winkelcentrum Nettorama, richting café De Raayberg, twee verkeerslichtinstallaties, te weten bij de kruising Antwerpsestraatweg/Augustalaan/Parallelweg en een verkeerslichtinstallatie ten behoeve van het oversteken van voetgangers nabij de kruising met de Abraham de Haanstraat. 

De eerstgenoemde installatie staat permanent op de stand oranje-knipperlicht. Bij het oversteken van de Antwerpsestraatweg, de Augustalaan of de Parallelweg kunnen fietsers en voetgangers de knop indrukken om het verkeerslicht op rood te zetten. Echter niet alle lichten reageren hier op. Het verkeerslicht voor auto’s blijft oranje knipperen. Als de verkeerslichten al op rood te zetten zijn, wordt er regelmatig door rood gereden, mogelijk als gevolg van gewenning aan oranjeknipperlicht. De installatie nabij de Abraham de Haanstraat, die dient om voetgangers veilig over te kunnen laten steken, blijft ondanks het indrukken van de knop voor rood licht, oranje knipperen. Dit alles leidt er toe dat er vaak, ook door auto’s die vanuit de Abraham de Haanstraat linksaf slaan richting De Raayberg, veel te hard gereden wordt met alle risico’s voor de aanwonenden bij het in-en uitstappen van de auto en voor overstekende voetgangers en fietsers. Vooral de bocht in de Antwerpsestraatweg ter hoogte van café Bellevue, is erg onoverzichtelijk waardoor oversteken een riskante aangelegenheid is. 

De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw college: 

  1. Is het u bekend dat de verkeerslichtinstallaties op het genoemde traject niet of in ieder geval voor een belangrijk deel niet werken?
  2. Deelt u de opvatting van de BSD-fractie dat dit tot onaanvaardbare risicovolle verkeerssituaties leidt.
  3. Wat bent u van plan om deze risicovolle situaties zo spoedig mogelijk tot een einde te brengen? 

Graag schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom