BOUWKOTEN

   


| jaar 9 | nr. 286 | 22-01-2022 |

 

De strikte uitvoering van het focusakkoord uit 2020 leidt tot een extreme focus op de schuldenlast en uiteindelijk ook tot een raadsvoorstel wat weinig meer te maken heeft met wat Bergs is. 

Een ‘tot het zoeken naar de plooien van de wet’ om maar te voldoen aan de doelstellingen van het focusakkoord. Om, over een volstrekte academische discussie, of de vraag of de Bergse Vastenavond of de optocht wel of niet als publiek belang kan worden aangemerkt, maar niet te spreken. 

En ook over de vraag of de Bergse Vastenavond Akkedemie een vorm van onderwijs is, kan ik slechts de schouders ophalen. De ‘beeldvorming’ op 13 januari was een ‘voorstelling’ die ik met pijn in de ziel volgde. 

Ik ben geen Bergenaar van geboorte. Maar om met Bert Bevers te spreken ik had ‘hier vandaan willen komen’. 

Vier wethouders, een burgemeester en een gemeentesecretaris slechts één ervan komt uit Bergen op Zoom. Wat voor passie voor de Bergse geschiedenis en cultuur is er dan te verwachten? Het zijn passanten! Voor wie een functie in het bestuur van deze gemeenschap een regel is op hun CV. Ze doen waarvoor ze zijn ingehuurd, ze voeren het focusakkoord naar de letter en de puntkomma uit!

Bij de onderhandelingen haakte ik en de BSD af toen men wel de gewenste te bezuinigen bedragen invulde maar het HOE??? wenste men over te laten aan het (nieuwe) college. Neem eens de moeite mijn betoog over dit onderwerp nog eens af te luisteren

De BSD maakt liever echte keuzes. Dat dwingt politici echt na te denken over wat werkelijk belangrijk is. Waarbij dan vanzelf de echte vragen boven komen drijven:

  • Wat is de ziel van onze gemeenschap?
  • Wat maakt ons tot wat we zijn?
  • Wat heeft ons gebracht tot waar we zijn?
  • Wat mag dan ook niet verloren gaan?
  • En wat kunnen we dan, hoe pijnlijk ook, missen?
  • Welke keuzes zijn er dan te maken?

De ‘ziel’ van Bergen op Zoom en haar ommeland is haar geschiedenis die vorm heeft gekregen in tal van (culturele) uitingen. In stenen monumenten en ander materieelerfgoed. Van de Disco-collectie, de werken van onze schilders zoals de familie van Dort, tot de kermiscollectie, de collectie die gerelateerd is aan Bergen op Zoom als garnizoen- en vestingstad en van alles wat daartussen ligt. 

Maar ook ons immaterieel erfgoed als de Vastenavond. Als men zich af zou vragen wat maakt onze Vastenavond zo bijzonder komt vooral de ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog bovendrijven. Een belangrijke factor was daarin de rol van onze muziekschool. Die landelijk bezien, van uitzonderlijke kwaliteit was/is.

Voor de BSD mag die Bergse ‘ziel’ niet verloren gaan. Die ‘ziel’ is het koesteren waard want die maakt wie of wat we zijn als Bergse gemeenschap. Die ‘ziel’ en wat haar heeft gevormd mag dus niet verloren gaan. 

De noodzaak de Bergse financiën op orde te brengen is en blijft de komende jaren aanwezig. Dat betekent: de schulden moeten omlaag en de gemeentelijke exploitatie moet, met behoud van onze ‘ziel’ op orde gebracht worden. In Bergen op Zoom en haar dorpen moet de tering aan de nering worden aangepast. 

Langzaam maar zeker is in de afgelopen periode duidelijk geworden dat sommige bezuinigingsdoelstellingen, zoals verwoord in het focusakkoord, onhaalbaar zijn of ten kosten gaan van de ‘ziel’ van Bergen op Zoom en haar dorpen.

Voor de BSD is een monument als het Markiezenhof en haar museumfunctie, inclusief het beheer van ons materieelerfgoed, een wezenlijk onderdeel van de Bergse ‘ziel’. En de Vastenavond en haar kenmerkende Bergse uitingsvormen (het bouwen, de optocht, de muziek, de saamhorigheid) zijn ook een wezenlijk bestanddeel van de Bergse ‘ziel’. De Vastenavond is Bergs erfgoed!  

Het focusakkoord (niet ondertekend door de BSD omdat het HOE ontbrak) kreeg en krijgt van de BSD een acht op basis van de doelstelling (de Bergse financiën op orde brengen). Die doelstelling moet, in alles wat de gemeenteraad doet, ook overeind blijven.

Het focusakkoord voorziet in een bezuiniging op de Bergse cultuur van grofweg circa 2 miljoen structureel. Op te brengen door; de muziekschool, het museum het Markiezenhof en het theater de Maagd.

Voor de BSD is het helder. De Muziekschool en het Markiezenhof als gebouw, museum en beheerder van ons materiële erfgoed beschouwen wij als de te koesteren ‘ziel’ van Bergen op Zoom en haar ommeland. Bezuinigingen op die ‘ziel’ mogen het functioneren niet wezenlijk belemmeren.

De Maagd als theater voegt weinig toe aan de ziel van Bergen op Zoom en haar ommeland. De enige activiteit die iedere Bergenaar, van alle rangen en standen, (hoe dik of dun de portemonnee ook is) in zijn of haar jeugd in de Maagd brengt is de Sinterklaasviering. Deze activiteit moet in deze vorm dan ook behouden blijven. Daarbuiten is het theater vooral een zaak van een relatief select deel van onze bevolking. Dat deel is veelal ook in staat naar de theaters in Goes, Roosendaal, Etten-Leur, Antwerpen of waar dan ook in Nederland of België te gaan. 

De exploitatie van het theater de Maagd is jaarlijks ruim 2 miljoen. Als de BSD moet kiezen, kiest de BSD voor de ‘ziel’ van Bergen op Zoom en haar ommeland en alles wat die ‘ziel’ vormt.

Dat betekent voor de BSD: sluiting van de Maagd als theater. Waarbij de verkoop van het gebouw één van de scenario’s kan zijn. Wat ook een scenario kan zijn is in de Maagd de opleidingsfunctie die nu gevestigd is in Gebouw-T samen met het poppodium te concentreren. Concreet is dat het stoppen met de theaterfunctie van de Maagd en de activiteiten die nu plaatsvinden in Gebouw T overbrengen naar de Maagd en Gebouw T kan dan eventueel verkocht worden. Kortom de Maagd transformeert van een theater naar een multicultureel centrum, of wordt verkocht. Bij uitwerking van deze scenario’s is het volgens de BSD zó, dat de bezuiniging op cultuur hiermee behaald kan worden. Natuurlijk passen daarin ook de bezuinigingen en kostenreducties die wel bij de muziekschool of het Markiezenhof gerealiseerd kunnen worden die de ‘ziel’ van ons culturele erfgoed niet aantasten.

Naar de mening van de BSD ontstaat er dan financiële ruimte voor behoud van het erfgoed van de Vastenavond. Een wezenlijk onderdeel van de Bergse ‘ziel’. Het nieuwe college krijgt wat de BSD betreft de opdracht de renovatie/nieuwbouw van de bouwkoten de komende raadsperiode TE REALISEREN! Dus voorlopig de huidige bebouwing onderhouden zodat ze 3 tot 5 jaar bruikbaar en veilig blijven, overgaand in scenario 3 uit het raadsvoorstel RVB21-0102.

Raad, neem je verantwoordelijkheid. Koester de ‘ziel’ van onze gemeenschap en maak een keuze die recht doet aan onze ‘ziel’ en recht doet aan het werken aan een financieel gezonde toekomst van de gemeente Bergen op Zoom.