TECHNISCHE VRAGEN VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN DE MARKIEZATEN

 

   


 | PJ 22026 | 09-10-2022 |

 

Geachte Griffie,

 

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van 6 oktober 2022 stond het

bestemmingsplan De Markiezaten 1e herziening op de agenda (RVB22-0047).

Aan de Nederlandse Noord-  en Noord-West kust liggen meer dan 2000 terpen. Terpen zijn een soort van kunstmatige heuveltjes waarop bewoners zich veilig konden stellen voor extreem hoog water.

De terpen in het bestemmingsplan De Markiezaten suggereren eenzelfde doel. Echter nergens valt af te lezen hoe deze terpen zijn samengesteld of wat de eventuele hoogteligging is.  

Zijn het nu heuveltjes of niet?

Indien het opgehoogde grondgebieden betreft, dan gaat het hele Flora en Fauna onderzoek toch onderuit? Er komt dan iets geheel nieuws in de plaats van de nu reeds aanwezige flora en fauna.

In verschillende planonderdelen, staan verschillende aantallen van het maximaal aantal woningen. Hoeveel zijn het nu precies?

Klopt het dat de gestapelde woningen geen deel uitmaken van de 1e herziening.

Onder voorbehoud van mogelijke aanvullende vragen en opmerkingen verblijven wij met vriendelijke groeten en zien uw antwoorden tijdig tegemoet.

 

Piet Jute,
fractie BSD.