KABINET HEEFT HET NOODRECHT GEACTIVEERD VOOR OPVANG OEKRAÏNERS

 

   


 | LVDK 22002 | 31-03-2022 |

 

Geachte Burgemeester,

 

Het Kabinet heeft gisteren het noodrecht geactiveerd voor de opvang van Oekraïners. Met het inzetten van noodrecht heeft het kabinet burgemeesters formeel verantwoordelijk gemaakt voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

  • Op welke wijze denkt u de opvang te gaan regelen en welke gebouwen komen voor het vorderen voor de opvang in aanmerking?

  • Welke criteria denkt u te gaan hanteren voor het vorderen van (leegstaande) gebouwen?

  • Komt bijvoorbeeld het reeds jaren leegstaande Huize Sint Catharina voor de opvang in aanmerking?

Hoogachtend,

namens de BSD-fractie,

 

L.H. van der Kallen.