HET VODJE PAPIER: BEGROTING EN JAARREKENING VAN HET COLLEGE

 


| jaar 2 | nr. 026 | 12-11-2019 |

 

| VAN FOUTEN LEERT MEN (ALS MEN NIET AL TE NARCISTISCH IS…) |

(geluid aanzetten in video)

Louis van der Kallen kan door zijn 33 jarig Raadslidmaatschap een opmerkelijke conclusie trekken en motiveren: het moet anders. De Bergse Sociaal Democraten kunnen gezien de huidige manier van werken geen goedkeuring geven aan het financieel beleid van het college van Burgemeester en Wethouders.

| locatie |