LOUIS VAN DER KALLEN NEEMT ONTSLAG

 

|  18-02-2014  |  16.08 uur  |

 


foto louis 20100001

De gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad zijn ook een persoonlijk drama voor Louis van der Kallen. Het aan de kaak stellen waar uw geld verbrand wordt is in Nederland niet zo makkelijk als men zou hopen. De controlerende functie als Raadslid heeft Louis persoonlijk diep geraakt. Strijdlustiger dan ooit zal hij gaan strijden tegen dit onrecht bij het Europese hof voor de Rechten van de Mens.

De leden van de Bergse Sociale Democraten wensen hem en zijn vrouw veel sterkte toe. Hieronder Louis zijn ontslagbrief. Let wel, Louis blijft wel actief in de gemeenteraad. Samen met de stemmer probeert de BSD alsnog een Raadsenquête te forceren. Het is ongekend dat deze man moet bloeden door de fouten van onkunde, onwil en vuil politiek spel. 

De ontslagbrief van Louis van der Kallen:

t.a.v. de Dijkgraaf Ir. ing. C. Moonen

Geachte mevr. Moonen,

 

Gezien de uitspraak van de Hoge Raad inzake mijn cassatieverzoek alsmede de aard en inhoud van het interpellatie debat d.d. 31 oktober 2012, neem ik per heden ontslag als lid van het Dagelijks Bestuur. Ik dank zowel het DB als het AB, de ambtelijke organisatie en in het bijzonder al degenen die mij in het project Overdiepse Polder hebben ondersteund voor de welwillende samenwerking.
Ik zal mijn werkzaamheden voor het waterschap in het AB namens de fractie Ons Water / West- Brabant Waterbreed voortzetten.

Hoogachtend,

 

L.H. van der Kallen