WE ZIJN DUS EEN SOORT VAN FAILLIET? EN NU?

 

|  23-02-2014  |  11.24 uur  |

 


DSB is niet meer, de BSD gelukkig wel!

DSB is niet meer, de BSD gelukkig wel!

De BSD heeft dit ook al meerdere malen in de openbaarheid gebracht. Het is geen leuk verhaal, maar wel een eerlijk verhaal. De hand moet op de knip. Misschien ten overvloede: er is geen geld meer voor prestige projecten of ander flauwekul. Het is nu zaak om de (sociale) voorzieningen in stand te houden en de spreekwoordelijke tering naar de nering te zetten.

Helaas moet het weer aangehaald worden, maar het fiasco de Bergse Haven heeft er eigenlijk min of meer voor gezorgd dat Bergen op Zoom ongeveer twintig jaar nodig zal hebben om dit af te betalen. De BSD pleit al jaren dat het beter is om een artikel 12 gemeente te worden. De lasten voor de inwoners zouden dan weliswaar nog verder stijgen, maar het grote voordeel is dat andere gemeenten mee gaan betalen aan het afbetalen van onze schulden, omdat wij dan een grotere uitkering krijgen uit het Gemeentefonds en de andere gemeenten minder. Dit betekent wel dat op termijn de financiële positie van de gemeente verbeterd wordt en dat er weer nieuw beleid ten bate van de Bergenaren gemaakt kan worden. Het eerlijke verhaal is: wie zijn achterste brandt, moet op de blaren zitten. We beseffen dat helaas veel Bergenaren nu al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit betekent voor de BSD dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en er meer aandacht moet zijn voor armoedebeleid, zoals het kwijtscheldingsbeleid. Leest u dit artikel anders even.

Voor de BSD is het belangrijk om de inwoners te informeren, zodat zij op 19 maart weten wie een eerlijke blik heeft op de toekomst. U wilt tenslotte toch ook dat er verantwoordelijke mensen aan de knoppen zitten? Een hele hoop zittende politici en partijen hebben bewezen dat zij hiertoe niet instaat zijn. In de verdere aanloop naar de verkiezingen toe gaan wij samen met u filosoferen over deze zaken. Reageert u onder deze tekst met uw gedachten hierover: