SCHULD EN BOETE?

 

|  02-02-2014  |  00.55 uur  |

 


posters

Laten wij samen het tij keren.
Foto: B. Wilhelm (2014)

Recent zijn verschenen de kengetallen van de schulden van Nederlandse gemeenten. Een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dus een zeer betrouwbare bron.

Het betreft de stand op 31 december 2012.

Als kritisch raadslid hekel ik de colleges van B&W al vele jaren over uitgeven van geld dat er niet is. Feitelijk is dat een hypotheek op toekomstige generaties. De harde cijfers geven mij helaas gelijk.

De gemiddelde gemeente in Nederland had per inwoner op 31-12-2012 een schuld van 2343 euro en deze schuld was in de jaren 2009/2012 met 460 euro per inwoner opgelopen. De gemeente Bergen op Zoom heeft een netto schuld, volgens de VNG, van maar liefs 3295 euro per inwoner. Dus onze schulden zijn zo’n 40 % meer dan de gemiddelde gemeentelijke schuld per inwoner.

 

Maar wat nog erger is de toename van de schuld de afgelopen jaren (2009/2012). Nam de gemeentelijke schuld per inwoner gemiddeld in Nederland met 460 euro toe over die jaren. Bergen op Zoom (volgens de collegepartijen uiterst zuinig) zag de schulden in de periode 2009/2012 met maar liefs 1446 euro per inwoner stijgen. De schulden van de gemeente Bergen op Zoom stegen dus meer dan 3 maal zo snel als gemiddeld bij de Nederlandse gemeenten.

 

 

Dat stelt de betogen van de collegepartijen in de huidige verkiezingscampagne dat de tariefstijging van de gemeentelijke heffingen minder zijn gestegen dan elders wel in een heel bijzonder licht. De gemeente Bergen op Zoom geeft nog steeds geld uit dat zij niet heeft en belast daarmee toekomstige generaties. De BSD vindt dat slecht beleid en vindt het tijd dat u als kiezer deze partijen op 19 maart boete laat doen.