HADID WAHDAT

 


150-150email  Facebook Louis van der Kallen


 Beste mensen,

Ik ben 25 jaar oud en ik studeer rechten op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1999 ben ik als politieke vluchteling naar Nederland gekomen en inmiddels woon ik ruim 13 jaren in Bergen op Zoom. Hier voel ik me thuis. Ik woon in een buurt waarin mensen met verschillende achtergronden naast elkaar leven. Alhoewel ik de multiculturele achtergrond van mijn buurt als iets fijns en leerzaams heb ervaren, heeft het ook zijn nadelen.
Vooral het leven binnen twee culturen brengt nadelen met zich mee, zoals taalachterstand, discriminatie en onbegrip. Taalachterstand is vaak een groot struikelblok op weg naar een studie of een baan op niveau. De jeugd is hiervan het slachtoffer. Als we kijken naar de cijfers van het CBS zien we dat een op de drie jeugdwerklozen van niet-westerse komaf is. Daarmee is dit de grootste groep jeugdwerklozen en de tweede grootste groep zijn de jongeren zonderen een diploma.

De jeugd heeft de toekomst en zoals het nu naar uitziet ziet die toekomst er niet rooskleurig uit, vooral voor deze sociale groepen. Ik maak me hier zorgen om. Vooral nu er vanuit de overheid hard wordt bezuinigd en Bergen op Zoom bijna failliet is door de fouten van het bestuur van deze Gemeente.

Ik ben een sociaal democraat omdat ik geloof in mensen. Ik vind dan ook dat iedereen, los van de plek waar zijn of haar wieg heeft gestaan, dezelfde kansen moet krijgen in onze samenleving. En zolang er groepen mensen zijn die een aanzienlijke achterstand hebben op de rest, moet er voor deze groepen een vangnet zijn. Als ik u stem krijg, wil ik goedkope lange-termijn-oplossingen vinden om jongeren, die het moeilijk hebben, te helpen bij het vinden van een baan, stage en studie. Op dit moment ben ik, samen met vier vrienden, bezig om jongeren aan een diploma te helpen waarbij het wegwerken van achterstand in de Nederlandse taal het grootste thema is.
Graag zag ik dat de Gemeente Bergen op Zoom, en vooral de wethouders, zich actief gaan inzetten bij het vinden van een baan of stageplaats voor jeugdwerklozen.
Ik vind dat de taal- en studieachterstand vooral tijdig en effectief moeten worden aangepakt.

De gemeente moet in het kader van de participatiewet passend werk vinden of creëren voor jongeren met een beperking. Dit is door de participatiewet de taak van de gemeente geworden.

Verder ben ik voor efficiëntie boven bureaucratie, een HBO school in Bergen op Zoom, openbaarheid van bestuur, snelle realisering nieuwe moskee, een schoon en veilig Bergen op Zoom voor iedereen en natuurlijk dat Bergen op Zoom op termijn financieel weer gezond wordt.

Als u op mij stemt, stemt u op iemand die niet wegloopt van grote verantwoordelijkheden. Iemand die het probleem aanpakt in plaats van er alleen over praat. Iemand die het beste voor heeft met zijn gemeenschap, met Bergen op zoom en met Nederland, dus met u.

Ik geloof in de jeugd van deze tijd, want ik vind dat het integratiebeleid, de criminaliteitbestrijding en het jongerenbeleid over de datum zijn. Letterlijk.
De beste manier om iemands cultuur te begrijpen is om elkaar eerst beter te leren kennen, voordat je de vooroordelen laat spreken.
Ik heb geleerd dat je een boek niet op zijn kaft moet beoordelen, maar dat je dit alleen kunt door de inhoud tot je te nemen.


 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.