LAURAN VAN SCHILT

 


facebook fotol Lauran van Schilt BSD

tel. 06 52 43 23 47

E-mail Lauran van Schilt Facebook Lauran van Schilt


 


Wat is je politieke voorkeur en/of partij?


Mijn politieke voorkeur is uiteraard de BSD en landelijk was dit de P.v.d.A. Helaas kan ik me nu niet meer vinden in het beleid van deze partij. Als er nu Kamerverkiezingen zouden zijn overweeg ik SP te gaan stemmen. Ik heb ook wel  sympathie voor de 50+ partij maar het nadeel is dat ik het niet zo heb op one issue partijen.

 


Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?


Ik ben al heel jong in de politiek terechtgekomen. Ik was al van kinds af aan geïnteresseerd. Toen ik verkering kreeg met mijn eerste meisje raakte ik in de ban van het verzamelen van postzegels. Iets wat haar vader deed. Zo kwam ik in contact met Louis van der Kallen die postzegelhandelaar was. Ik ben toen samen met Louis naar enkele bijeenkomsten geweest van het voormalige DS’70. Toen deze partij ter ziele ging heeft Louis de BSD opgericht en ben ik gelijk op de lijst gaan staan. Een paar jaar later was heel ons gezin in de ban van de BSD.

 


Wat wil je bereiken?


Wat ik wil bereiken? Moeilijke vraag. Ik denk aan de partij  Wat we kunnen bereiken. De echte Sociaal Democratie hoog houden zodat elk mens mee kan blijven doen. Politiek moet je niet zien voor jezelf maar als middel iets voor je medemens te kunnen en mogen doen.

 


Wat zou je graag veranderen of anders willen zien?


Wat ik graag zou willen zien is het bindend referendum en de gekozen burgemeester rechtstreeks gekozen door het volk. Ook mensen te doen inzien dat de politiek niet alles kan oplossen. Het leven bestaat uit risico’s en de politiek is nooit in staat alles in te dekken.

 

 


Wat vind je leuk aan de politiek en waar erger je je aan?


Leuk vind ik de contacten die je met zo veel mensen hebt. Ergeren doe ik me aan diegenen
die zich belangrijker gaan vinden dan de mensen voor wie ze het eigenlijk moeten doen.

 


Hoeveel tijd besteed je aan je politieke activiteiten?


Alle tijd die ik maar kan.

 


Wat doe je naast je politieke activiteiten?


In mijn vrije tijd doe ik hobbymatig een opleiding rechtswetenschappen. Verder natuurlijk het onderhouden van mijn sociale contacten. Verder lees ik heel graag over geschiedenis. Kijk graag naar allerlei politieke programma’s en ook volg ik graag historische series en Engelse detectives. Ook fotograferen is een grote hobby.

 


Wat zie je als belangrijkste politieke ontwikkeling de komende jaren?


WMO, Participatiewet en Jeugdwet.

 


Wie is jouw (politieke) held of voorbeeld?


Politiek voorbeeld is John F. Kennedy. Op niet politiek gebied is dat Tony Bennett.

 

Beste mensen, mijn naam is Lauran van Schilt geboren en getogen in Bergen op Zoom en al actief voor de BSD vanaf de oprichting van deze partij aan de zijde van Louis van der Kallen. Waar ik me sterk voor maak is het jeugdbeleid in ons stadje. Ik maak me ernstig zorgen om groepen jeugd wiens ouders niet in staat zijn om hun kinderen voldoende eten te geven of hen aan allerlei maatschappelijke zaken te laten meedoen. Om een paar voorbeelden te noemen: kinderen die niet beschikken over een fiets, te weinig eten of geen eten krijgen voordat ze naar school gaan. Niet mee kunnen op schoolreisjes of niet kunnen sporten of andere vormen van vrijetijdsbesteding. Het gevoel hebben er niet bij te horen!

Ik hoor U nu al weer zeggen: Er zijn toch voldoende middelen ter ondersteuning. Ja, er zijn middelen maar niet voor de groep mensen die overal net buiten vallen. Mij gaat het om het feit dat elk kind mee moet kunnen doen. Je jeugd behoort tot de mooiste tijd van je leven.

Voor mij zijn ook een zorg de 15-, 16- en 17-jarigen die het uitgaansleven ingaan. Met de nieuwe wet op verbod van alcohol wordt deze groep geweerd door de horeca. Ze komen niet meer binnen, ook al drinken ze geen alcohol. Resultaat is dat deze groepen op straat staan. Ik wil me graag gaan inzetten om met de gemeente, het bedrijfsleven en de horeca iets in Bergen op Zoom te gaan realiseren waar deze groep terecht kan. Een veilige omgeving zonder alcohol en drugs en voldoende faciliteiten om deze groep tegemoet te komen. We hebben gebouw T, maar uit gesprekken met deze groep merk ik dat dit nou net niet is wat ze zoeken. Vele jaren heeft de BSD een discotheek in zijn programma gehad maar het vinden van een uitbater is erg moeilijk omdat dit niet rendabel te maken is. Ik denk dat met creatief denken en participatie van gemeente, horeca, bedrijfsleven en verenigingen wel iets te realiseren valt. Samen en met de wil kunnen we wat bereiken. Doen we dit niet, dan zullen we moeten accepteren dat er overlast blijft en dat willen we toch niet. We praten hier over pubers die zich aan het losmaken zijn. We kunnen ze toch niet aan hun lot overlaten! Strijd samen met mij mee om deze groep hun plezier en ontspanning te laten behouden. Laat ze niet in de kou staan.

 


 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.