PIET VAN DEN KIEBOOM

 


1=zwemail curriculum vitae Piet van den Kieboom Website Piet van den Kieboom Facebook Piet van den Kieboom linkedin Piet van den Kieboom


 


Wat is je politieke voorkeur en/of partij?


Ik ben een echte sociaal-democraat. Ik vind dan ook dat iedereen, los van de plek waar zijn/haar wieg heeft gestaan, dezelfde kansen moet krijgen in de samenleving.Als dat even niet mee zit of zelfs vast gelopen is dient er ten alle tijden een vangnet te zijn voor diegenen die in de hoek dreigen te komen waar de klappen vallen. Wel vind ik dat dit vangnet gebruikt moet worden als trampoline om met begeleiding weer nieuwe kansen te krijgen.

Ik ben lange tijd lid geweest van de P.v.d.A., zelfs een groot aantal jaren wethouder in Bergen op Zoom en Rucphen. Maar de P.v.d.A heeft haar idealen ingeleverd bij dit Neo-Liberale kabinet. Ik heb daarom mijn lidmaatschap op gezegd en mij graag kandidaat gesteld voor de Bergse Sociaal Democraten

 


Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?


Ik kom uit een gezin van 11 kinderen. Mijn ouders hebben altijd hard moeten werken. Ook wij werkten zoveel mogelijk mee na schooltijd om voor wat extra inkomsten voor het gezin te zorgen. Wij hadden het financieel niet echt luxe thuis, maar mijn ouders gaven ons wel de kans om een studie te volgen.

Tijdens mijn afstuderen in Tilburg, was ik werkzaam bij adviesbureau van Spaendonck. Van daaruit heb ik voor mijn eindscriptie een onderzoek gedaan naar motivatie, identificatie en communicatie onder de medewerkers van Jan van Besouw in Goirle. Voor die tijd een redelijk sociale werkgever. Mijn eindscriptie is gebruikt door het FNV bij hun actie “Fijn is anders”! Het was in de tijd dat vakbonden volgens de werkgevers te machtig werden omdat ze looneisen stelden. Tegelijkertijd werden grote groepen gastarbeiders vanuit Turkije en Marokko naar Nederland gehaald om tegen een lager loon te werken. Het vakbondsfront  werd zo gebroken. Ik werd me toen bewust van de politieke invloeden die hier achter zaten. Bovendien realiseerde ik me toen dat mijn eigen vader ook hard gewerkt had voor een gewoon loontje? Niet lang daarna  heb ik mij aangemeld als lid van de P.v.d.A.

 


Wat wil je bereiken?


Mijn politieke inzet is er op gericht dat iedereen aan onze samenleving moet kunnen deel nemen en recht heeft op een fatsoenlijk leven. Daarbij mag natuurlijk een beroep gedaan worden op ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar niet bij iedereen gaat het leven altijd over rozen. Werkloosheid, ziekte, een handicap, ouderdom. Vaak brengt dit naast letterlijke pijn ook financiële problemen met zich mee. Een fatsoenlijke samenleving geeft deze mensen steun om, als dat mogelijk is, een nieuwe start te maken. Bij het overgaan naar de gemeente van veel voorzieningen die nu nog onder de AWBZ vallen, zullen wij er alles aan doen om, ondanks de forse bezuinigingen die men wil aanbrengen, de burgers die op die voorzieningen zijn aangewezen, de nodige zorg en steun te bieden.

Mijn politieke inzet is er op gericht dat iedereen aan onze samenleving moet kunnen deel nemen en recht heeft op een fatsoenlijk leven. Daarbij mag natuurlijk een beroep gedaan worden op ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar niet bij iedereen gaat het leven altijd over rozen. Werkloosheid, ziekte, een handicap, ouderdom. Vaak brengt dit naast letterlijke pijn ook financiële problemen met zich mee. Een fatsoenlijke samenleving geeft deze mensen steun om, als dat mogelijk is, een nieuwe start te maken.Bij het overgaan naar de gemeente van veel voorzieningen die nu nog onder de AWBZ vallen,  zullen wij er alles aan doen om, ondanks de forse bezuinigingen die men wil aanbrengen, de burgers die op die voorzieningen zijn aangewezen, de nodige zorg en steun te bieden.

 


Wat zou je graag veranderen of anders willen zien?


Ik zou graag zien dat de politieke bureaucratie, met vertragingen en onduidelijkheden naar de burgers toe, nu eindelijk eens wordt aan gepakt. Neem burgers serieus.De burgers zijn er niet voor de gemeente, maar de gemeentelijke organisatie is er voor de burgers!

 


Wat vind je leuk aan de politiek en waar erger je je aan?


Ik geniet van de contacten met allerlei mensen. Ook het trachten te vertalen van wat leeft onder de burgers naar politieke besluiten vind ik een mooie uitdaging.Waar ik stevig van baal is de gigantische verkwisting van gemeenschapsgeld. De verantwoordelijken moeten hier niet alleen op aangesproken worden maar het dient ook consequenties te hebben voor deze personen.

 


Hoeveel tijd besteed je aan je politieke activiteiten?


Als je het werk van gemeenteraadslid serieus wilt doen met voldoende inzet ben je daar, is mijn ervaring, toch gauw 15 à 20 uur per week mee bezig.

 


Wat doe je naast je politieke activiteiten?


Ondanks dat ik geen betaalde baan (meer) heb, is mijn agenda toch behoorlijk gevuld. Ik probeer mijn bestuurlijke ervaring in te zetten voor de samenleving. Zo ben ik van een aantal besturen en organisaties voorzitter of bestuurslid: Voorzitter Vrienden van Ziekenhuis Lievensberg, Voorzitter Stichting Helpen Helpt tegen kinderkanker, Voorzitter Veilig Honk in Westelijk West-Brabant, Vice-voorzitter Delta-Stroming, een organisatie die tracht de sociaal-Economische ontwikkelingen in West-Brabant te stimuleren, voormalig voorzitter Stichting De Vierschaar. Daarnaast ben ik collectant voor de Kankerbestrijding, de Hersenstichting en Stichting Het Gehandicapte Kind.

 


Wat zie je als belangrijkste politieke ontwikkeling de komende jaren?


Ik ben bang dat de Neo-liberale koers die momenteel gevaren wordt zich door zet.De burgers zijn dit echter beu en willen weer een zorgzame samenleving waarin wordt omgekeken naar elkaar. De ver doorgevoerde marktwerking en privatisering van o.a., Telefonie, zorg,  zorgverzekering, energieleveranciers hebben burgers vaak alleen maar keuzestress gegeven. Veel mensen weten niet voldoende meer waar ze aan toe zijn.Vooral voor de ouderen onder ons is het een groot bos waarin geen enkele boom meer te zien is. Terug naar de menselijke maat!

 


Wie is jouw (politieke) held of voorbeeld?


Een held is iemand die met gevaar voor eigen leven zich inzet voor anderen.Een politiek voorbeeld is iemand die zich op bijzondere wijze inzet of heeft gezet voor de samenleving en haar inwoners. Nelson Mandela heeft beiden gedaan. Natuurlijk zijn er meer voorbeelden te geven maar hij springt er voor mij boven uit.

 


 

 

Reacties zijn gesloten.