ROELAND VAN OIJEN

 


Roelandemail Roeland van Oijen Faceboek Roeland van Oijen Bergen op Zoom


 


Wat is je politieke voorkeur en/of partij?


Locaal BSD. Landelijk weet ik het nog niet.

 


Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?


Via plaatselijk nieuws over slecht bestuur en gebrek aan openheid. Steeds weet de BSD de vinger op de zere plaats te leggen. Zaak hierbij is ook te zeggen hoe het wel kan/moet en niet enkel zeggen wat anderen verkeerd doen

 


Wat wil je bereiken?


Meer verantwoorde bestedingen van gemeenschapsgeld.

 


Wat zou je graag veranderen of anders willen zien?


Sterk verminderen van subsidies, armoede bestrijding, steun aan de middenstand (hoeft niet perse financieel te zijn). Zij moeten het kloppend hart worden van de binnenstad.

 


Wat vind je leuk aan de politiek en waar erger je je aan?


Als resultaten van inspanningen draagvlak opleveren. Ik erger me aan de steeds grotere vormen aannemende zelfverrijking in de politiek. Het maakt ook niet meer uit van welke politieke kleur men is. Het grote voorbeeld is het “normaliseren“ van voedselbanken. Men gaat er aan voorbij dat dit in wezen een grote Schending van de Mensenrechten is ( iedereen heeft recht op wonen, voedsel en kleding).

 


Hoeveel tijd besteed je aan je politieke activiteiten?


Nog niet zo heel veel. Ben hier nog niet zo lang actief mee bezig.

 


Wat doe je naast je politieke activiteiten?


Gepensioneerd Inkoopmanager.

 


Wat zie je als belangrijkste politieke ontwikkeling de komende jaren?


Hopelijk een grote instroom van mensen die zich daadwerkelijk in het bedrijfsleven hebben MOETEN bewijzen (dus niet zich topmanager noemende mensen die boven zijn komen drijven “door gebrek aan gewicht “ en vriendjespolitiek).

 


Wie is jouw (politieke) held of voorbeeld?


Plaatselijk heb ik veel bewondering voor de onzelfzuchtige inzet van Louis. Landelijk kan ik absoluut niemand bedenken van enig kaliber, van welke partij dan ook, die enige waardering waard is. Wat er van Nederland nog overeind staat is niet dankzij maar ondanks de huidige zakkenvullers.

 

 


 

 

Reacties zijn gesloten.