ALGEMEEN BESTUUR

 


 

Transparantie en toegankelijkheid zijn voor de BSD kernwaarden in het algemeen bestuur. Vandaar dat wij voorstander zijn van spreekuren door wethouders en van werkbezoeken en jaarlijkse schouwrondes door college en raad. Het zal niet alleen bij schouwen moeten blijven: de uitkomsten moeten worden verwerkt en er moet teruggekoppeld worden naar de wijken en dorpen. We mogen kwaliteit verwachten van publieke dienstverleners. Portefeuilleverdeling van wethouders dient op een logischer en meer samenhangende manier plaats te vinden. De BSD blijft voorstander van deeltijdbanen, dus ook van een deeltijdwethouderschap.

 


 

 

Reacties gesloten.