REFERENDUM

 


 

Met ingang van 01.01.2002 is een nieuwe referendumwet van kracht.

Hoewel de BSD dit als een tussenstap beschouwt naar een definitieve referendumwet (de grondwet zal daarvoor gewijzigd moeten worden) is dit een belangrijke stap naar meer directe zeggenschap voor de burgers. Wanneer een burger het oneens is met een door de gemeenteraad genomen besluit, wat bijvoorbeeld als gevolg van coalitieafspraken en compromissen soms ver afstaat van wat de burger uiteindelijk wil, kan een referendum worden aangevraagd.

Het referendum kan zowel raadplegend (vooraf) als correctief (achteraf) plaatsvinden maar is niet bindend. Voor dat laatste moet eerst een grondwetswijziging plaatsvinden. Wanneer een referendum op voldoende steun kan rekenen is het echter hoogst onwaarschijnlijk dat een gemeenteraad een dergelijke uitspraak naast zich neerlegt.

Uitspraken gedaan via een referendum zullen door de BSD worden gerespecteerd.

 


 

 

Reacties gesloten.