ECONOMISCHE ZAKEN

 


 

De voorspoed van Bergen op Zoom hangt in hoge mate af van een goede economi­sche ontwikkeling. In haar beleid moet de gemeente dan ook haar aandacht richten op:

  • bevordering van de werkgelegenheid
  • het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid
  • ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf
  • sociaal-economisch beleid ontwikkelen in samenspraak met het georganiseerde bedrijfsleven
  • revitaliseringsprojecten voor bedrijventerreinen ontwikkelen en achterstallig onderhoud van de openbare ruimte op bedrijventerreinen aanpakken
  • ontwikkeling parkmanagement voor alle bedrijventerreinen
  • de ontwikkeling en gefaseerde aanleg van voldoende bedrijventerreinen voor de lokale en regionale bedrijven (per fase ca. 50 Ha.).

Dit alles natuurlijk met aandacht en zorg voor het milieu, zodat die levensvoorwaarde niet meer onder druk komt, dan zij nu al staat.

 


 

 

Reacties gesloten.