VISIE OP DE FINANCIËN

 


 

  • De BSD wenst een evenwichtig financieel economisch beleid te voeren, dat wil zeggen de mogelijkheden afmeten aan de middelen en niet andersom.
  • Ophouden met het verschuilen achter de economische crisis. De crisis is niet de oorzaak van onze problemen en die van het grondbedrijf. De problemen zijn veroorzaakt door wensdenken van opeenvolgende colleges en raadsmeerderheden.
  • Oude/goede tijden op de woningmarkt keren de eerstkomende 10 jaar niet terug. Sterker nog: als gebouwd zou worden wat de gemeente heeft begroot dan stort de prijs van de bestaande woningen in Bergen op Zoom in. Daarmee worden de bewoners/eigenaren van de bestaande woningvoorraad ernstig benadeeld en daarmee de economische toekomst van onze gemeente.
  • Sanering/aanpassing van alle grondexploitaties zodat de looptijden realistisch worden en de onafwendbare verliezen meer inzichtelijk. Daarna de harde cijfers verwerken in de begroting en meerjaren ramingen.
  • De BSD wenst een financieel beleid gebaseerd op meerjarenramingen, gericht op een blijvend sluitende begroting.
  • De BSD wenst dit te bereiken door een verlaging van het uitgavenniveau door weloverwogen prioriteitsstellingen.
  • Staatsbezuinigingen, met gevolgen voor de gemeente, dienen binnen de gemeentelijke begroting opgevangen te worden.

 


 

 

Reacties gesloten.