CRIMINALITEITSBESTRIJDING

 


 

Aanpak van de oorzaken die ten grondslag liggen aan bepaalde vormen van criminaliteit, achten wij noodzakelijk. Daarom geeft de BSD hoge prioriteit aan de aanpak van de drugsgerelateerde problematiek en de gokverslaving.

Ten aanzien van de gokverslaving staan wij toepassing van alle wettelijke middelen voor om het aantal gokautomaten in onze gemeente terug te dringen. Strenge controle op de voorwaarden, waaronder exploitanten toestemming krijgen dit soort automaten te exploiteren, is noodzakelijk.

Door het sluiten van coffeeshops is de overlast van aan- en afrijdende drugstoeristen op sommige tijden en plaatsen teruggedrongen. Dit betekent echter niet het eind van alle overlast.

Hier doet zich het zogenaamde waterbedeffect voor, waarmee niet alleen grote steden na elke “schoonmaakactie” te maken krijgen, maar waaraan ook Bergen op Zoom niet is ontkomen, namelijk illegale straathandel waarbij vaak zeer jeugdigen actief zijn.

Er is in onze optiek maar één antwoord op illegale straathandel en handel vanuit woon- en kraakpanden (van hard- en softdrugs): hard, stringent en consequent optreden.

 


 

 

Reacties gesloten.