DISCRIMINATIEBESTRIJDING

 


 

Artikel 1 van de grondwet luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Discriminatiebestrijding krijgt in het Nederlandse beleid een steeds prominentere plaats. Immers, discriminatie is niet alleen op morele gronden verwerpelijk maar vormt een serieuze bedreiging voor de integratie. Discriminatie kan soms een negatieve spiraal van agressie en gewelddadige conflicten oproepen.

Daarom is de bestrijding van discriminatie op lokaal niveau van minstens zo groot belang als op landelijk niveau. In de aandacht voor discriminatie dient de aandacht zich ook te richten op discriminatoir gedrag richting alle groepen in de samenleving. Dus ook naar discriminatoir gedrag van vaak jonge allochtonen. Waar aandacht is voor rechten, dient ook aandacht te zijn voor plichten.

 


 

 

Reacties gesloten.