DRUGSBELEID, VOORLICHTING EN PREVENTIE

 


 

De BSD is voorstander van één legale coffeeshop als weidewinkel ver buiten de bebouwde kom, zomogelijk regionaal afgestemd. Nog is het niet mogelijk hier als gemeente zelf regelgeving voor te maken, maar wij sluiten ons graag aan bij verschillende andere (grote) gemeenten in de grensstreken met dezelfde problematiek, die op zoek zijn naar ingrijpende beleidsmatige wijzigingen om dit mogelijk te maken.

De opvang van harddrugsverslaafden voorziet in een behoefte en dient dan ook te worden gecontinueerd. Beheersbaarheid en beperking van de overlast staan hierbij centraal. De afkickfaciliteiten dienen te worden verbeterd en de terugkeer, na de afkickperiode, moet meer en beter worden begeleid en gefaciliteerd.

De lijn die de BSD voorstaat is preventie via voorlichting over gevolgen van drugsgebruik aan vooral jeugdigen, een fatsoenlijke zorg voor reeds verslaafden gericht op stoppen met gebruik en een consequent optreden tegen drugsgerelateerde overlast en criminaliteit.

Criminaliteitsbestrijding zal voor een groot en belangrijk deel een preventief karakter moeten hebben. Daartoe dienen zaken als opvoedingsondersteuning, bestrijding van schooluitval en trajectbegeleiding in samenhang met elkaar te worden uitgevoerd.

Het zal makkelijker moeten worden gemaakt om overlastgevende of criminele jongeren snel een straat- of buurtverbod op te leggen. Deze beperking dient vergezeld te gaan van gelijktijdige maatregelen, gericht op verbetering van het gedrag van de jongere, de thuissituatie, scholing en geleiding naar werk.

In het drugsbeleid past naast een harde aanpak van de straathandel, een beleid gericht op voorlichting en preventie. Verdere intensivering van voorlichting aan scholieren en ouders over de schadelijke gevolgen en gevaren van het gebruik van hard- en softdrugs, alcohol, roken en van andere vormen van verslaving op onze hersenen, alsmede van hoe daar als ouders mee om te gaan, dient te leiden tot een jaarlijks terugkerend programma op alle middelbare scholen.

Bij preventie hoort ook een goede nazorg van ex-gedetineerden, zodat zij weer integreren in de maatschappij en daardoor de kans verkleind wordt dat zij terugvallen in crimineelgedrag. Ook de inzet van veroordeelden tot taakstraffen bijvoorbeeld voor het schoon houden of sneeuw vrijmaken van de binnenstad is wat de BSD betreft een goede zaak.

 


 

 

Reacties gesloten.