VISIE OP OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

 


 

Alle mensen in de gemeente Bergen op Zoom moeten zich veilig en vrij voelen in de openbare ruimte. Met name in hun eigen straat, in hun eigen wijk, in hun eigen kern, ongeacht het tijdstip van de dag of nacht.

Daarom is het respecteren en naleven van de samenlevingsregels voorwaarde voor de veiligheid en bescherming van die vrijheid. Hierbij is handhaving van wetten en regels absoluut noodzakelijk.

Wetten en regels maken zonder toe te zien op naleving ervan, heeft geen enkele zin. Regels/verordeningen die niet gehandhaafd worden, kunnen in de visie van de BSD worden afgeschaft.

 


 

 

Reacties gesloten.